Codul muncii 2017

 Expert Business Center – Furnizor de formare profesionala autorizat ANC in domeniul legislatiei muncii organizeaza urmatoarele seminarii pe baza codului muncii 2017 in cadrul carora se va raspunde si se va discuta pe baza intrebarilor de mai jos si nu numai…

Seminar 1: REGULEMENTUL INTERN, RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ, CONCEDIEREA DISCIPLINARĂ

1. Regulamentul intern, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă – elemente de conținut obligatorii și facultative, greșeli frecvente, proceduri

Posibile întrebări:

 1. Care este conținutul regulamentului intern, contractului colectiv de muncă și contractului individual de muncă?

 2. Care este legătura între regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare,  contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă?

 3. Cum trebuie procedat atunci când potrivit Codului muncii (sau altor acte normative) anumite elemente se stabilesc fie în regulamentul intern, fie în contractul colectiv de muncă, fie în contractul individual de muncă?

 4. Cum trebuie procedat atunci când există diferențe între conținutul contractului individual de muncă potrivit Codului muncii și Ordinului M.M.S.S. nr. 64/2003?

 5. Ce trebuie să conțină fișa postului ca anexă la contractul individual de muncă?

 6. Ce greșeli se pot reține din practică pentru nelegalitatea întocmirii regulamentului intern, regulamentului de organizare și funcționare, contractului colectiv de muncă și contractului individual de muncă? Care sunt efectele/riscurile și pentru ce greșeli există remedieri după întocmirea acestor acte?

 7. Cum se pot stabili elemente ale ”dreptului disciplinar” în regulamentul intern și/sau în contractul colectiv de muncă și/sau în contractul individual de muncă?

 8. Care sunt procedurile obligatorii în relațiile de muncă ce se stabilesc în regulamentul intern, în regulamentul de organizare și funcționare, în contractul colectiv de muncă și/sau în contractul individual de muncă?

 9. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă pe durată determinată și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 10. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă pe durată determinată și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 11. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă temporară și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 12. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă pe durată nedeterminată (încheiat între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar) și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 13. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă cu timp parţial și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 14. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de muncă la domiciliu și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 15. Care este conținutul obligatoriu al contractului individual de telemuncă și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 16. Care este conținutul obligatoriu al contractului de ucenicie și ce alte condiții trebuie reținute pentru validitatea acestuia?

 17. Care este specificul convenţiei individuale de muncă și care sunt formele acesteia?

 18. Care sunt elementele/clauzele nenumite ce ar trebui stabilite pentru conținutul contractelor individuale de muncă speciale?

 19. Ce posibilități există pentru modificarea unui contract individual de muncă ”standard” într-un contract individual de muncă special și pentru modificarea specificului unui contract individual de muncă special?

 20. Cum se realizează controlul de legalitate al unui regulament intern, regulament de organizare și funcționare, contract colectiv de muncă și contract individual de muncă?

2. Răspunderea disciplinară, în special concedierea disciplinară – cazuri dificile, greșeli frecvente, proceduri recomandate, legalitatea deciziei și/sau a preavizului și a altor acte obligatorii 

Posibile întrebări:

 1. Care sunt condițiile răspunderii disciplinare?

 2. Există posibilitatea stabilirii ”dreptului disciplinar” în  regulamentul intern și/sau, contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă? Care sunt consecințele, avantajele/dezavantajele, greșelile frecvente în practică?

 3. Ce posibilități există pentru stabilirea exhaustivă și legală a abaterilor disciplinare?

 4. Care sunt limitele abaterilor disciplinare din perspectiva vieții private a angajatului și a principiului libertății muncii?

 5. Ce reguli de conduită/deontologice se pot stabili în relațiile de muncă din sectorul privat?

 6. Cum trebuie realizată convocarea salariatului la cercetarea disciplinară prealabilă?

 7. Cum asigură angajatorul în cursul cercetării disciplinare prealabile dreptul salariatului de a formula şi susţine toate apărările în favoarea sa şi de a oferi toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare?

 8. În ce condiții poate fi exonerat salariatul de răspunderea disciplinară?

 9. Ce greșeli ale angajatorului înlătură răspunderea disciplinară a angajatului?

 10. Care sunt interdicțiile în materia concedierii disciplinare?

 11. Care sunt procedurile recomandate în materie disciplinară și cum trebuie stabilit conținutul acestora?

 12. Care este conținutul deciziei de concediere disciplinară și a altor acte procedurale prealabile și cum se asigură comunicarea lor?

 13. Ce trebuie reținut în legătură cu termenele în materie disciplinară?

 14. Cum se poate pune problema între concedierea disciplinară, reintegrarea salariatului și discriminarea/hărțuirea acestuia în relația de muncă?

Orice alte întrebări…!

 Pret SEMINAR 1: 300 lei/persoana

Data SEMINAR 1: 26 MAI 2017

Orar SEMINAR 1: 10:00 – 18.00

 

SEMINAR 2: CONCEDIEREA PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ, CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU ŢIN DE PERSOANA SALARIATULUI (INDIVIDUALĂ ȘI COLECTIVĂ)  – CAZURI DIFICILE, GREȘELI FRECVENTE, PROCEDURI RECOMANDATE, LEGALITATEA DECIZIILOR ȘI A ALTOR ACTE

I. Concedierea pentru necorespundere profesională 

Posibile întrebări:

 1. Care sunt condițiile concedierii pentru necorespundere profesională?

 2. Care sunt deosebirile între concedierea pentru necorespundere profesională și concedierea disciplinară?

 3. Care sunt deosebirile între concedierea pentru necorespundere profesională și concedierea pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică a salariatului?

 4. Care este diferența între procedura de evaluare profesională (periodică) a salariaților și procedura de evaluarea a salariatului prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională?

 5. Care este legătura între evaluarea profesională inițială a salariaților și procedura de evaluarea a salariatului prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională?

 6. Ce greșeli ale angajatorului se pot reține în raport cu nelegalitatea concedierii pentru necorespundere profesională?

 7. Care sunt interdicțiile în materia concedierii pentru necorespundere profesională?

 8. Care sunt procedurile recomandate în materia concedierii pentru necorespundere profesională și cum trebuie stabilit conținutul acestora?

 9. Care este conținutul deciziei de concediere pentru necorespundere profesională și a actelor procedurale premergătoare acesteia și cum se asigură comunicarea lor?

 10. Ce trebuie reținut în legătură cu termenele în materia concedierii pentru necorespundere profesională?

 11. Care este legătura între evaluarea profesională (periodică) a salariatului și concedierea pentru motive care nu ţin de persoana acestuia (determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat)?

Orice alte întrebări…!

II. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului – individuală și colectivă

Posibile întrebări:

 1. Cum se stabilește numărul efectiv de salariaţi pentru a diferenția concedierea individuală de cea colectivă?

 2. Care sunt condițiile generale ale concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului?

 3. Ce se înțelege prin faptul că o astfel de concediere este ”determinată” de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat?

 4. Care este rolul organigramei și statului de funcții/de personal în materia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului?

 5. Cum se recomandă proiectarea posturilor în statul de funcții din perspectiva unor viitoare concedieri pentru motive care nu ţin de persoana salariatului? Care este diferența între posturile unice și posturile similare/echivalente/de același tip?

 6. Ce se înțelege prin faptul că desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă?

 7. Cum se face selecția posturilor similare/echivalente/de același tip în condițiile în care numărul acestora este mai mare decât numărul posturilor ce trebuie desființate efectiv? Cum se raportează această selecție (a posturilor) la condiția concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului? Se poate stabili o legătură între selecția posturilor  și cauza serioasă a desființării acestora?

 8. Care sunt înțelesurile preavizului – ca înștiinţare prealabilă a salariatului despre măsura concedierii, ca act procedural obligatoriu ce precede măsura luată de angajator și ca termen?

 9. Care este legătura între preaviz și decizia de concediere? Când se produc efectele concedierii – de la comunicarea preavizului sau de la comunicarea deciziei de concediere?

 10. Când se recomandă contopirea preavizului cu decizia de concediere și când se recomandă emiterea și comunicarea lor ca acte distincte? Care sunt situațiile ”pentru regulă” și ”pentru excepție”?

 11. Care sunt actele juridice și documentele care trebuie emise și comunicate înaintea preavizelor/deciziilor de concediere?

 12. Care este legătura între criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectivă și evaluarea realizării obiectivelor de performanţă?

 13. Care sunt drepturile salariaților afectați de concedierea (individuală și colectivă) pentru motive care nu ţin de persoana lor?

 14. Ce ”evenimente” legate de statutul profesional al salariatului (concediu medical, concediu de odihnă etc.) pot interveni în timpul preavizului și cum trebuie gestionate? Ce riscuri și recomandări se pot reține în legătură cu acestea?

 15. Ce greșeli ale angajatorului se pot reține pentru nelegalitatea concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului?

 16. Care sunt interdicțiile în materia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului?

 17. Care sunt limitele prerogativei angajatorului cu privire la organizarea și funcționarea unității în raport cu caracterul efectiv al desfiinţării postului și al cauzei reale şi serioase pe care aceasta se bazează?

 18. După emiterea preavizului este obligatorie emiterea deciziei de concediere?

 19. Care sunt procedurile recomandate în materia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului (individuală și colectivă) și cum trebuie stabilit conținutul acestora?

 20. Care este conținutul preavizului și deciziei de concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, precum și a altor acte procedurale premergătoare? Cum se asigură comunicarea lor?

 21. Ce trebuie reținut în legătură cu termenele în materia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului?

 22. Cum se poate pune problema între concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, reintegrarea acestuia și discriminarea/hărțuirea în relația de muncă?

Orice alte întrebări…

 Pret SEMINAR 2: 300 lei/persoana

Data SEMINAR 2: 27 MAI 2017

Orar SEMINAR 2: 10:00 – 18.00

 

SUPER OFERTA: Cine opteaza pt participarea la ambele seminarii (SEMINAR 1 + SEMINAR 2), va achita 500 LEI in loc de 600 lei!!!

SUNT CONVINS(A)! VREAU SA MA INSCRIU LA AMBELE CURSURI! CLICK AICI!


Locatia cursului:
 Bdul Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birourile 722-724. Sector 2, Bucuresti. (Reper: Intersectia Bdul Lacul Tei cu Str. Barbu Vacarescu – Cladirea ISPE).
Acces usor, rapid si direct din orice parte a orasului.

Mijloace de transport:

 Metrou – Statia Stefan cel Mare, in cateva minute de mers pe jos pe Str. Barbu Vacarescu, ati ajuns.

Tramvai Nr 5 – Statia Lacul Tei (chiar in intersectie este statia)

Autobuze 182, 282 – Statia – Statia Bld Lacul Tei

Autoturism personal – Multe Parcari gratuite in Parcarea cladirii de birouri ISPE

 

Cine poate participa? Angajati din institutii publice si angajati ai companiilor private
– Persoanele ce lucreaza sau doresc sa lucreze in departamenul de HR

– Persoanele ce vor sa fie la curent cu noutatile legislative in domeniul legislatiei muncii 2017

– Antreprenorii

– Managerii de resurse umane

– Contabilii

– Managerii generali

 

Cum ma inscriu si cum platesc?
Transmiteti solicitarea de inscriere la seminar pe e-mail la adresa robert.peter@expertinbusiness.ro  impreuna cu datele pentru facturare (din buletin, daca participati la curs in calitate de persoana fizica, sau, ale angajatorului, in cazul in care doriti decontarea cursului + numele participantului/participantilor la curs + nr de telefon). Ulterior veti primi un e-mail cu mai multe informatii despre curs + factura. Taxa aferenta cursului va fi achitata prin virament in cont deschis la Trezorerie / Banca pe baza facturii primite pe e-mail.Pentru mai multe informatii, puteti suna la nr de telefon 0799.870.055 – Robert Peter – Organizator/Conceptor/Consultant formare profesionala.

Ce cuprinde taxa de curs?
Taxa de curs sustinut de lectori cu experienta in legislatia muncii
Coffee-break-uri la discretie
Mape de prezentare cu coli, pixuri, suportul de curs si alte materiale necesare aprofundarii cunostintelor


La finalul cursului, fiecare participant va primi o diploma de participare la curs emisa de catre Expert Business Center SRL.

Comunicarea / interactiunea intre participanti si intre participanți si formator reprezinta principalul obiectiv al metodelor de instruire folosite.

FOARTE IMPORTANT! Dupa finalizarea cursului, va stam la dispozitie pentru eventualele nelamuriri, intrebari din practica de zi cu zi.


LA EBC PRIMEAZA CALITATEA SI EXCELENTA!

SUNT CONVINS(A)! VREAU SA MA INSCRIU ACUM! CLICK AICI!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *