Constanta

INVATA DE LA UNII DINTRE CEI MAI BUNI FORMATORI CU EXPERIENTA IN APLICAREA LEGISLATIEI IN ACHIZITII PUBICE! MOTO-UL CURSURILOR NOASTRE: NU DOAR TEORIE CI SI PRACTICA (transpunerea in practica a Noii Legislatii + SEAP/SICAP + Discutii pe diverse spete din practica formatorilor si a cursantilor)!!! 

AFLA ULTIMELE NOUTATI IN ACHIZITII PUBLICE CONFORM NOII LEGISLATII 2016-2017 PT A PUTEA DERULA CORECT PROCEDURILE DE ACHIZITII PUBLICE!

Expert Business Center – Furnizor de Formare Profesionala autorizat ANC – va invita sa participati la CEL MAI COMPLEX CURS:

Expert Achizitii Publice –  Acreditat  ANC, Cod COR 214946
TEMATICA: NOUA LEGE a Achizitiilor Publice 2016-2017 + Normele Metodologice aferente + Prezentare SEAP/SICAP.

Formatori: Specialisti de top cu experienta in conducerea departamentului de achizitii publice, interpretarea/aplicarea legii in Achizitii Publice, in controale din partea Curtii de Conturi, ANAP, etc, SEAP/SICAP.

Denumire Curs: Expert Achizitii Publice COD COR 214946 acreditat de ANC (C.N.F.P.A) recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

Termen inscriere la curs si plata facturii: cel tarziu 22 MAI 2017Rezervarea locurilor se realizeaza in urma transmiterii pe e-mail la adresa robert.peter@expertinbusiness.ro a dovezii platii contravalorii cursului!

Locatie curs:  Sala de conferinte HOTEL DE 3-4* din Constanta, dotata modern astfel incat confortul cursantilor sa fie asigurat! 

Oferta: 750 lei de pers (reducere de la 1.000 lei).  Taxa de curs este scutita de TVA cf Art. 292 alin. 1) lit. f) cf Cod Fiscal 2016.

Durata: 27 – 30 MAI 2017  Examen: 31 MAI 2017, ORA 10.00

PANA LA INCEPEREA CURSULUI AU MAI RAMAS….                                                                            GRABITI-VA SA VA REZERVATI LOCUL!!

Teoria se va imbina cu practica in vederea atingerii obiectivului cursului: cursantii (reprezentanti ai Autoritatii Contractante sau ai Ofertantului) sa fie familiarizati cu noua legislatie in Achizitii Publice, cum se interpreteaza si mai ales cum se transpune in practica.

Cursul este axat intensiv pe 4 directii:
– noutatile legislative 2016-2017
– interpretarea si aplicabilitatea lor in practica prin comparatie cu vechea legislatie

– exercitiu de negociere in achizitii publice
– simulari in SEAP pt Autoritate Contractanta si Ofertant – discutii pe diverse studii de caz/spete atat din experienta cursantilor dar si din cea a Formatorului.

Cert este ca niciun cursant nu pleaca de la curs fara un “bagaj” de informatii noi, utile, practice, indiferent de nivelul de cunostinte si experienta in domeniul achizitiilor publice.

Cele mai importante motive pentru a alege cursul de Expert Achizitii Publice organizat de EBC (Expert Business Center):

1) Cursul este de cea mai inalta calitate! Formatorii sunt exceptionali, din cadrul ANAP, CNSC, MDRAP, experti achizitii publice, avocati.
2) Cel mai bun pret de pe piata raportat la toate avantajele pe care EBC le ofera cursantilor
3) Cursantii primesc  materialele necesare cursului (mape, coli pentru scris, pix, suportul de curs, etc)
4) Consultanta in materie de achizitii publice si dupa finalizarea cursurilor, in limita timpului disponibil al formatorilor
5) Discount-uri pentru cursurile ulterioare si pentru grupuri de prieteni, colegi, cunostinte. Posibilitatea de a achita in doua transe, cu conditia ca ambele sa fie platite inainte  de inceperea cursului.
6)  NEGOCIEREA in domeniul Achizitiilor Publice este foarte importanta. Cursul Expert Achizitii Publice organizat de Expert Business Center cuprinde un modul dedicat negocierii (“deliciul” cursantilor) in cadrul caruia invatati: – tehnici si strategii de negociere – gestionarea conflictului dar si a stresului – trucuri eficiente de negociere si contracararea lor, etc.
7) NOUA LEGE a Achizitiilor Publice  2016 (Proiectul de lege aduce imbunatatiri semnificative legislatiei actuale, promovand cresterea calitatii proiectelor de achizitie publica prin modificarea criteriilor de atribuire, limitarea cresterii necontrolate a bugetelor implicate, reducerea birocratiei, dar si sustinerea inovatiei in dezvoltarea proiectelor publice)

TEMATICA CURS: • Programul anual al achiziţiilor publice începând cu 2016-2017  • Necesitatea publicării în cadrul SEAP a planurilor anuale de achiziţii publice de către Autorităţile Contractante. Semnăturile electronice; e-Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noul SEAP. • Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice • Identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire. • Includerea feedback-ului de la piaţă la definitivarea caietului de sarcini / documentaţiei descriptive; consultările preliminare ale pieţei; reguli de estimare a valorii contractului; încurajarea negocierii în atribuirea contractelor. • Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului / obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie publică. • Acte adiţionale şi: documente constatatoare, reluarea competiţiei, modificarea substanţială a contractului, clauzele de variaţie, retragerea unui membru al asocierii contractante, înlocuirea contractantului. • SEAP/SICAP • Soluţionarea litigiilor şi căilor de atac: noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC. • Măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; contestarea procedurilor de achiziţie publică în faţa instanţelor; Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei. • Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice – Impact preconizat în contextul simplificării controlului ex-ante și ex-post, a îmbunătățirii și extinderii sistemelor de prevenție a conflictelor de interese. • Întocmirea Formularului de integritate • Emiterea avertismentului de integritate privind potențiale conflicte de interese în procedura de achiziție publică. • Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese / criteriile discriminatorii / aplicarea procedurii accelerate / încheierea şi tratamentul actelor adiţionale la contractele de bază). • Nereguli, prevenire şi chei de verificare; Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit. • Soluţii privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; analiza practică privind principiile care guvernează achiziţiile publice conform noilor proiecte. • Abordări practice la problemele privind: – Parteneriatul pentru inovare – în ce măsură răspunde necesităţilor autorităţilor contractante; – Posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal; – Modificarea contractelor aflate în curs de derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii; – Documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; abordare legală vs. practică; – Împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile; – Plata directă a subcontractanţilor; motiv de asigurare eficientă a derulării contractului, în condiţiile asumate de părţi; – Noutăţi legislative privind contractele de execuţie şi contractele FIDIC. • Reguli de bună pactică; Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor. • Elemente de interes pentru participanţi privind Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice; proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

PERIOADA DE ORGANIZARE A CURSULUI:

Orarul cursurilor si al examenului
Sambata+Duminica:
8.30 – 9.00  Intrarea in sala
9.00 – 11.00 Curs
11.00 – 11.10 Coffee-break
11.10 – 13.00 Curs
13.00 – 14.00 Masa de pranz
14.00 – 16.00 Curs
16.00 – 16.10 Coffee – break
16.10 – 18.30 Curs
18.30 – 19.00 Intrebari & raspunsuri

Luni –  Practica: Realizarea proiectului individual + realizarea unor studii de caz + aprofundarea materiei de la curs

Marti: – Practica: Prezentare SEAP + Discutii pe diverse spete 

Examen: Miercuri, ora 10.00. (test grila + prezentare proiect)

Documente necesare la inscriere: (se vor transmite scan pe e-mail dupa plata facturii!)

 • Copie diploma studii superioare / master
 • Copie CI si certificat de nastere
 • Copie Certificat casatorie (daca este cazul)

Competente dobandite in urma participarii la curs:

 • Aplicarea corecta a legislatiei in vigoare dpdv al ofertantilor si al autoritatilor contractante;
 • Elaborarea strategiei de achizitii publice;
 • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
 • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
 • Derularea procedurilor specifice de achizitie publica;
 • Gestionarea contestatiilor formulate in procedura de atribuire a contractului de achizitii publice;
 • Evaluarea ofertelor depuse
 • Stabilirea ofertei castigatoare si atribuirea contractului de achizitie publica
 • Utilizarea calculatorului – practica pe e-licitatie.ro in SEAP.

Cum ma inscriu si cum platesc? 
Transmiteti solicitarea de inscriere la curs p e-mail la una din adresele de e-mail de mai jos impreuna cu datele pentru facturare (din buletin daca participati la curs in calitate de persoana fizica sau ale angajatorului in cazul in care doriti decontarea cursului + numele participantului/participantilor la curs + nr de telefon). Ulterior veti primi un e-mail cu mai multe informatii despre curs + factura. Taxa aferenta cursului va fi achitata prin virament in cont deschis la Trezorerie / Banca pe baza facturii primite pe e-mail. Pentru mai multe informatii, trimiteti e-mail la robert.peter@expertinbusiness.ro. 
Rezervarea locurilor se realizeaza in urma transmiterii pe e-mail a dovezii platii contravalorii cursului!

Ce cuprinde taxa de curs?

 • taxa de curs sustinut de formatori cu experienta in Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale, ANAP, CNSC, experti in achizitii publice cu o vasta experienta, avocati specializati in achizitii publice.
 • Certificat de Absolvire acreditat ANC.   Certificat de Absolvire curs ANCProgramul de SPECIALIZARE este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia Expert achizitii publice, cod COR 214946. Certificatul este util mai ales în vederea exercitării profesiei de Expert achiziții publice.
 • Un Supliment Descriptiv cu competentele dobindite conform Standard Ocupational                                             
 • Mape de prezentare cu coli, pixuri, suportul de curs si alte materiale necesare aprofundarii cunostintelor
 • Mape EBC
 • coffee break-urile oferite cursantilor.

Cum se va desfasura cursul? Expert Business Center utilizeaza metode moderne de instruire a participantilor la curs bazate pe aplicabilitate in practica. 40-50% din timpul alocat cursului, participantilor li se vor aduce la cunostinta aspectele teoretice, punandu-se accentul pe ultimele modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, aplicații practice avand o pondere de 50-60%. Dintre metodele folosite mentionam: expunerea prezentarii prin videoproiector, discuțiile intre cursanti si intre cursanti si formator, studii de caz, joc de rol, chestionare, accesarea site-ului www.e-licitatie.ro cu dezbateri pe diverse situatii reale, simulari si exerciții.Comunicarea/interactiunea intre participanti si intre participanți si formator reprezinta principalul obiectiv al metodelor de instruire folosite.

Bonus: consultanta gratuita in diverse spete dupa finalizarea cursului

Examenul: Conform programarii ANC:

Proba teoretica: – test grila in vederea evaluarii cunostintelor teoretice
Proba practica:  – prezentarea proiectului oral

Comisia de evaluare din ziua examenului va fi una mixta formata din reprezentanți ANC și EBC. Prin prezenta obligatorie a cursantilor si calitatea cursului sustinut de formatori, rata de promovabilitate a participanților la cursurile EBC va fi de 100%. Ulterior finalizarii cursului, certificatul de absolvire însotit de suplimentul descriptiv ce confirma competentele dobandite va fi eliberat in termen de maxim 30 zile (de regula 2 saptamani). Intre timp, daca este necesar, EBC poate elibera o adeverinta ce atesta faptul ca o persoana anume a urmat cursul. (adeverinta va avea acelasi statut precum certificatul, timp de maxim 30 de zile, subsituind practic certificatul pana la eliberarea acestuia)

La EBC primeaza CALITATEA din toate punctele de vedere! Aveti garantia unui CURS EXCEPTIONAL din toate punctele de vedere!

One thought on “Constanta

 1. In 2015 vor mai avea loc astfel de cursuri in Constanta?

  sunt interesata de acest curs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *