Selectează o Pagină

Analiza Cost-Beneficiu

Expert Business Center (EBC) organizeaza seminar Analiza Cost-Beneficiu.
Analiza Cost-Beneficiu (ACB)
are scopul de a estima impactul socioeconomic al proiectului de investiţie public propus, prin identificarea şi cuantificarea monetară a efectelor investiţiei (financiare şi non-financiare).

Analiza cost-beneficiu

Perioada: 13 – 14 MAI 2017 (9.00 – 17.00)

Pret: 800 lei/persoana

Locatia cursului: Bdul Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birourile 722-724. Sector 2, Bucuresti. (Reper: Intersectia Bdul Lacul Tei cu Str. Barbu Vacarescu – Cladirea ISPE). Acces usor, rapid si direct din orice parte a orasului.

Mijloace de transport:

Metrou – Statia Stefan cel Mare, in cateva minute de mers pe jos pe Str. Barbu Vacarescu, ati ajuns.

Tramvai Nr 5 – Statia Lacul Tei (chiar in intersectie este statia)

Autobuze 182, 282 – Statia – Statia Bld Lacul Tei

Autoturism personal – Multe Parcari gratuite in Parcarea cladirii de birouri ISPE

Cui se adreseaza cursul?

– persoanelor implicate in elaborarea de analize cost-beneficiu pentru finantarea investitiilor din fonduri publice si / sau Fonduri Europene Structurale si de Investitii;

-persoanelor implicate in verificarea/evaluarea proiectelor de investitii finantate din fonduri publice sau Fonduri Europene Structurale si de Investitii;

-persoanelor din domeniul managementului de proiect

-persoanelor din administratia publica responsabile cu monitorizarea si/sau implementarea proiectelor;

-persoanelor ce decid asupra finantarii proiectelor de investitii publice

– persoanelor cu functii precum director economic, financiar, contabil sef, etc

– persoanelor interesati de aprofundarea acestui domeniu

Documente necesare la inscriere:
  • Copie CI si certificat de nastere
Competente dobandite in urma participarii la curs:
  • Realizarea unei analize economico-financiare

Formator: Specialist in scrierea, implementarea si evaluarea de proiecte finantate prin fonduri nerambursabile. (>10 ani experienta). Doctor in economie. Evaluator – expert cooptat pt diferite Autoritati de Management pt POC, POCU, etc.

Cuprins seminar:

Normele legislative nationale si europene

Etapele realizarii analizei cost-beneficiu

Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor

Analiza optiunilor

 Analiza financiară (Costuri de investiţie totale, Costuri de operare şi venituri totale, Rentabilitatea financiară a investiţiei,  Surse de finanţare,  Sustenabilitatea financiară, Rentabilitatea financiară a capitalului)

 Analiza economica (Transformarea preţurilor de piaţă în preţuri contabile, Monetizarea impacturilor neeconomice,  Includerea efectelor indirecte, Actualizarea socială, Calcularea indicatorilor de performanţă economică)

Analiza de senzitivitate

Analiza de riscuri (Analiza de senzitivitate, Distribuţiile de probabilitate ale variabilelor critice, Analiza de risc, Evaluarea nivelurilor acceptabile de risc, Prevenirea riscurilor)

Alte analize (Analiza cost-eficacitate, Analiza multicriterială, Analiza impactului economic)

Greseli frecvente in realizarea analizei cost-beneficiu

IMPORTANT! Cursantii vor primi studii de caz din urmatoarele domenii (dupa caz, in functie de nevoile personalizate ale fiecarui participant la curs:
 INVESTIŢIE ÎNTR-O AUTOSTRADĂ (Introducere, Previziuni de trafic, Costuri de investiţie, Analiza economică, Analiza scenariului, Evaluarea riscului, Analiză financiară)
 INVESTIŢII ÎN CALEA FERATĂ (Introducere, Analiza de trafic, Costuri de investiţie, Analiza economică, Analiza scenariilor, Analiza de risc, Analiza financiară)
 INVESTIŢIE ÎNTR-UN INCINERATOR CU RECUPERARE DE ENERGIE (Definirea proiectului şi analiza opţiunilor,  Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc)
 INVESTIŢIE ÎNTR-O INSTALAŢIE DE TRATARE A APELOR UZATE (Definirea proiectului, Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc)
 INVESTIŢII INDUSTRIALE (Obiectivele proiectului, Identificarea proiectului, Analiza fezabilităţii şi opţiunilor, Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc)

Cum ma inscriu si cum platesc?
Transmiteti solicitarea de inscriere la seminar pe e-mail la adresa robert.peter@expertinbusiness.ro  impreuna cu datele pentru facturare (din buletin, daca participati la curs in calitate de persoana fizica, sau, ale angajatorului, in cazul in care doriti decontarea cursului + numele participantului/participantilor la curs + nr de telefon). Ulterior veti primi un e-mail cu mai multe informatii despre curs + factura. Taxa aferenta cursului va fi achitata prin virament in cont deschis la Trezorerie / Banca pe baza facturii primite pe e-mail. Pentru mai multe informatii, puteti suna la nr de telefon 0799.870.055 – Robert Peter

Garantat, cel mai bun curs practic!

La EBC primeaza calitatea!

Analiza cost-beneficiu 2