ECDL START

ECDL START este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din 4 module fixe separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie:

1) Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Word 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2007/2010/2013/2016; Windows 7/8/10

Simulări disponibile: online
Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.
·         Deschidă și să închidă un computer.
·         Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.
·         Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.
·         Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.
·         Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.
·         Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.
·         Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.
·         Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.
·         Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

 

2) Instrumente online

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010/2013/2016

Simulări disponibile: online
 Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale cu privire la navigarea pe Internet, căutarea informațiilor, comunicarea online și poșta electronică.
 
La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.
·        Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.
·         Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.
·         Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.
·         Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.
·         Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.
·         Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

 

3) Editare de text

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Word 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

Acest modul solicită candidaților demonstrarea abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

 
La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.
·         Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.
·         Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.
·         Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.
·         Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.
·         Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.
·         Ajusteze setările paginii documentului.
·         Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

 

4) Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele de bază legate de registre de calcul și să demonstreze abilitatea de a utiliza un registru de calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional.
 
La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.
·         Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.
·         Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.
·         Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.
·         Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.
·         Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.
·         Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.
·         Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.
·         Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.
·         Ajusteze setările paginii.
·         Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.

PROGRAM: 8-10 H/MODUL (4 MODULE). DURATA: APROXIMATIV 5 ZILE.

PRET: 500 LEI/PERS.

Alte taxe conform Centru ECDL Romania:
1)Taxa de emitere a seriei de inscriere generala unica: 135 lei + TVA (prețul unic pentru adulţi stabilit de ECDL ROMANIA),

2) Taxa examinare: 16 lei + TVA/modul Start 
3)Taxa de emitere a Permisului ECDL: 21 lei+TVA (prețul unic stabilit de ECDL ROMANIA),


Optional, candidatii pot achizitiona simulari in vederea pregatirii si verificarii inainte de examen: simulare modul Start– 5 LEI +TVA.

Locatie cursuri:
B-dul Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birou 725, Sector, 2, Bucuresti. (Reper: Intersectia dintre Str. Barbu Vacarescu si Bld Lacul Tei) 

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.