TRANSPARENTA SI INTEGRITATEA IN ADMINISTRATIA PUBLICA – PRINCIPII SI NORME APLICATE 2015

ETICA SI DEONTOLOGIA FUNCTIEI PUBLICE. TRANSPARENTA SI INTEGRITATEA IN ADMINISTRATIA PUBLICA – PRINCIPII SI NORME APLICATE 2015

CUI SE ADRESEAZA?

EVENIMENTUL ESTE DESTINAT: persoanelor cu atributii de consilier de etica ce intocmesc rapoartele privind respectarea normelor de conduita si integritate, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul institutiilor/ autoritatilor publice, persoanelor care-si desfasoara activitatea in legatura cu prevenirea si combaterea coruptiei, reprezentanti ai primariilor, prefecturilor, consiliilor locale/judetene, ONG, consultanti si firme specializate care desfasoara campanii de informare privind integritatea publica si nu in ultimul rand, institutiilor, beneficiarilor, persoanelor care gestioneaza proiecte si contracte de achizitii publice.

TEMATICA:

1. Aspecte etice legate de activitatea in sfera publica

Tema 1. Definirea eticii, a moralei si a deontologiei

Tema 2. Originile eticii si a normelor etice

Tema 3. Abordari teoretice cu privire la conceptul de etica

Tema 4. Puterea 

2. Probleme etice legate de sfera publica

Tema 5. Coruptia administrativa

Tema 6. Diferite abordari privind coruptia

Tema 7. Cauzele coruptiei

Tema 8. Forme sub care pot fi intâlnite comportamentul neetic si coruptia

Tema 9. Metode de lupta impotriva coruptiei

SUBIECTELE DEZBATERII:

Etica si integritatea profesionala/ personala a functionarilor/salariatilor, conform Standardului 1 (ETICA SI INTEGRITATE)/ORDIN nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, actualizat la zi.

Analiza si solutii, privind: valorificarea transparentei si probitatii in activitate, valorificarea competentei profesionale; respectarea confidentialitatii informatiilor; tratamentul echitabil, caracterul complet si exact documentatiilor;
Practica integritatii in institutiile publice: incoruptibilitatea deciziei indiferent de beneficiarul acesteia; respectarea principiilor transparentei si competitivitatii;
Principalele fapte de coruptie sau asimilate faptelor de coruptie specifice institutiilor publice:

  • Conflictul de interese intre interesul personal si interesul public;
  • Starea de incompatibilitate – interdictie neconditionata de a detine o anumita pozitie publica concomitent cu o alta, publica sau privata.

Informatiile publice – Exceptarile de la dreptul de a accesa informatii publice.

Transparenta decizionala: informarea prealabila; consultarea.

Avertizorul de integritate – atributii conform Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.

Tipuri de conflicte de interese: conflictul de interese potential, actual, consumat.
Situatiile in care o persoana se poate afla in conflict de interese; actorii pricipali – Diferente intre conflicte de interese si incompatibilitati. Cercetarea prealabila a situatiei din institutia monitorizata. Verificarea depunerii in termen a declaratiilor de interese.

Codul de conduita, rolul si atributiile consilierului de etica in monitorizarea normelor de conduita:

  • Delegarea sarcinilor si responsabilitatilor care decurg din lege catre consilierul de etica.
  • Acordarea de consultanta si asistenta functionarilor publici de catre consilierul de etica;
  • Monitorizarea aplicarii prevederilor Codului de conduita in cadrul autoritatii sau institutiei publice;
  • Intocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice.

Responsabilitatea, eficacitatea si eficienta in promovarea integritatii.

Activitatea de monitorizare a institutiilor publice, prin rapoarte de monitorizare.

Identificarea problemelor de integritate publica – analiza si interpretarea informatiilor oferite de rapoartele de monitorizare – solutii la problemele din zonele de risc;

Proceduri utilizate in demersul de sesizare – Formularea si solutionarea sesizarilor;

Proceduri judiciare de „contencios administrativ”;

Infractiuni impotriva intereselor financiare ale institutiilor europene, in legatura cu infractiunile, prevazute de Legislatia specifica privind institutiile si atributiile in domeniul prevenirii, identificarii si sanctionarii faptelor de coruptie.

Discutii libere:

RAPORT  ANFP privind analiza informatiilor extrase din chestionarele de evaluare a implementarii normelor de conduita profesionala a functionarilor publici, prevazute de Legea nr. 7/2004, din Ianuarie 2013.

Durata curs: 2 zile
Pret/persoana: 600 lei
Finalizare curs: Diploma de Participare – emisa de Expert Business Center

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *