MANAGEMENTUL CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 2015

Programul se adreseaza personalului de executie din cadrul departamentelor de contabilitate din institutiile publice. Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. 

Subiecte abordate

Noutati legislative 2015 in contabilitatea  institutiilor publice

Situatii financiare anuale 2015. Inventariere. Fonduri externe nerambursabile 2015. EPSAS. Noutati privind sistemul de raportare al institutiilor publice

Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului precum si a bunurilor imobile din domeniul privat al statului si transmiterea inventarelor la Ministerul Finantelor

Fonduri externe nerambursabile: cuprinderea in buget, inregistrarea in contabilitate si raportarea in situatiile financiare 2015

Noutati privind sistemul de raportare al institutiilor publice. Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS)

Strategia de dezvoltare a controlului financiar preventiv public intern  2014 – 2016 si implementarea in institutiile publice

Definirea conceptului de control intern/ managerial si a sistemului de management si control din entitatile publice

Conceptul de control intern vs. audit intern

Noutati legislative in domeniul auditului intern: Legea 191/2011 pentru modificarea si completarea legii nr 672/2002 privind auditul public intern

Normele privind sistemul de cooperare in asigurarea functiei de audit public intern aprobate prin HG 1183/2012

Normele  privind coordonarea si desfasurarea  proceselor de atestare nationala si pregatire profesionala continua  a auditorilor interni si a persoanelor fizice  aprobate prin HG 1259/2012

Tipuri de audit intern si obiectivele specifice

Metodologia de derulare a unei misiuni de audit al  sistemului de management si control

Procedee si tehnici de control financiar preventiv

Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv  propriu

Cadrul normativ  actual de reglementare a implementarii si evaluarii standardelor de control intern /managerial in  entitatile publice

Obligatiile entitatilor  publice cu privire la  functionarea sistemelor de control intern/ managerial

Obiectivele  generale  si cerintele  controlului intern

Standardele de control intern (codul controlului intern) – exercitii – stabilirea obiectivelor, identificarea si evaluarea riscurilor

Etapele implementarii controlului intern

Evaluarea controlului intern

Durata curs: 2 zile
Pret/persoana: 600 lei
Finalizare curs: Diploma de Participare – emisa de Expert Business Center

One thought on “MANAGEMENTUL CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *