Achizitii publice in cadrul proiectului ID 136298

EXPERT BUSINESS CENTER SRL, Beneficiar al proiectului „PROMOVARE PRIN FORMARE!” ID 136298, in calitate de Achizitor (beneficiar privat) vă invită să depuneți oferta in cadrul procedurii de achiziție directa ce are ca scop atribuirea contractului de furnizare ECHIPAMENTE IT SI LICENTE SOFTWARE necesare implementării proiectului.

Pentru mai multe detalii, descarcati:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE ECHIPAMENTE IT SI LICENTE SOFTWARE, ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVARE PRIN FORMARE” ID 136298

CAIET DE SARCINI  privind furnizarea de ECHIPAMENTE IT si LICENTE SOFTWARE in cadrul proiectului  “Promovare prin formare!”

FORMULARE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI LICENTE SOFTWARE ID 136298

CONTRACT ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI LICENTE SOFTWARE ID 136298