Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020:

 1.  IP 2/2015 Sprijin pentru cresterea transparentei in administratia publica, pentru sustinerea mecanismelor administrative, precum si pentru prevenirea si combaterea coruptiei (destina in exclusivitate autoritatielo centrale si locale) – in momentul de fata apelul pentru acest program este deschis pana la data de 25 iunie 2015
 2.  CP1/2015 Sprijin pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul administratiei publice locale – in momentul de fata acesta se afla in aviz cosultativ urmand sa fie primite cereri de finantare in perioada urmatoare.

Referitor la CP1/2015:

Pentru a putea obtine finantare in cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie sa se incadreze in: Axa prioritara – 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente;

Obiectivului specific – 2.2. Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

Categorii de solicitanti eligibili

Pot depune proiecte in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele institutii:

 • Autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor;
 • ONG-uri
 • Parteneri sociali;
 • Institutii publice de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana.

Categorii de parteneri eligibili
Pot fi parteneri in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele tipuri de institutii, care au expertiza si competentele necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor proiectului propus:

 • Autoritati ale administratiei publice locale;
 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali;
 • Institutii publice de invatamant superior acreditate si de cercetare;
 • Academia Romana.

Selectia entitatilor din sectorul privat ca partener/parteneri se va realiza numai prin aplicarea unei proceduri transparente si nediscriminatorii, pentru fiecare proiect in parte. Indicatorii de program din cadrul prezentei cereri de proiecte, la care trebuie sa contribuie proiectele sunt urmatorii:

Indicatori de rezultat:

-Autoritati si institutii publice care au adoptat proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti;

-Personal din autoritatile si institutiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii.

Indicatorii de realizare:

-Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti;

-Sondaje privind perceptia in randul cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei publice, precum si campanii de constientizare a publicului cu privire la coruptie;

-Personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii.

Tipuri de actiuni

Activitati care pot fi incluse in proiectele pentru care se solicita finantare in cadrul acestei cereri de proiecte sunt (lista nu este exhaustiva):

Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia:

 • sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii (ghiduri, manuale de bune practici, colectii de cazuri de testare, standarde de etica si integritate etc.);
 •  masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA;
 •  dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei;
 • efectuarea de sondaje privind perceptia publica, studii, analize si cercetari stiintifice privind aspecte legate de coruptie;
 •  elaborarea si implementarea unor mecanisme de cooperare cu intreprinderile si societatea civila, precum si intre autoritatile publice privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie;
 •  elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea coruptiei, prevenirea conflictelor de interese;
 • cresterea gradului de constientizare publica si campanii de educatie anticoruptie.


Educatie anticoruptie:

 • cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din autoritatile si institutiile publice;
 • cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza in special personalului din autoritatile si institutiile publice (de exemplu, consilierii de etica, persoanele alese prin vot, personal de conducere).Nu vor fi eligibile proiectele care abordeaza exclusiv dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii.

Grup tinta

In cadrul proiectului propus spre finantare, grupul tinta eligibil este personal din autoritatile publice locale, alesi locali, reprezentanti ai ONG, reprezentanti ai partenerilor sociali,  cetateni.

Categorii de cheltuieli eligibile

1 Cheltuieli pentru consultanta si expertiza
2 Onorarii (pentru persoana fizica autorizata/neautorizata)/Cheltuieli salarizare/Venituri asimilate salariilor pentru  expertii cooptati
3 Cheltuieli de personal pentru echipa de management a proiectului, respectiv cheltuielile pentru plata salariilor si contributiilor aferente
4 Cheltuieli cu deplasarea membrilor din echipa de management a proiectului (personal propriu), personalului AM POCA si personalului din cadrul MDRAP care asigura activitati suport necesare gestionarii POCA, precum si a altor persoane care participa/contribuie la realizarea activitatilor proiectului ( pentru toate cazurile in care deplasarea nu face obiectul unui contract de servicii pentru organizare de evenimente)
5 Cheltuieli pentru inchirieri, leasing si asigurari aferente
6 Cheltuieli generale de administratie
7 Cheltuieli cu bunurile necesare desfasurarii activitatilor proiectului
8 Cheltuieli de tip FEDR
9 Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect (conform Regulamentului  (UE) nr. 1303/2013 )
10 Cheltuieli pentru tiparire, multiplicare si distribuire materiale realizate in cadrul proiectului (altele decât cele publicitare)
11 Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii in format tiparit si/sau electronic si abonamente pe durata de implementare a proiectului
12 Cheltuieli pentru organizarea si/sau participarea la evenimente

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 16 luni.

Finantarea proiectului

Valoarea finantarii acordate este  diferentiata pe  cele doua categorii de regiuni astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltata,  maxim 80%;
 • pentru regiunea mai putin dezvoltata, maxim 85%,

din totalul cheltuielilor eligibile, iar solicitantul trebuie sa contribuie cu un procent de minim 20%, respectiv 15%. La  stabilirea surselor de finantare a proiectului se va avea in vedere Metodologia de calcul a pro ratei la nivelul proiectelor ce vor fi finantate prin POCA pentru axele prioritare 1 si 2.

Ghidul-aplicantului-CP-1-2015 iunie 2015– STADIU CONSULTATIV

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.