Prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului – Legea Nr. 129/2019

  TAXA CURS: 600 LEI, excl. TVA.
  Locație curs: Bld. Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birou 725, Sector 2, București. (Cladirea ISPE)

Potrivit prevederilor art. 60 (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din 18 iulie 2019, entităţile raportoare sunt obligate să se conformeze tuturor obligaţiilor ce le revin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 21 ianuarie 2020. 
 
Intră sub incidenta Legii nr. 129/2019 DOAR entităţile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:
a) instituţiile de credit persoane juridice romane si sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;
b) instituţiile financiare persoane juridice romane si sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
h) agentii imobiliari;
i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), agentii si distribuitorii institutiilor emitente de moneda electronica si institutiilor de plata, inclusiv cei ai institutiilor din alte state membre care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei ori punctul central de contact, dupa caz, respecta obligatiile legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.
In aplicarea alin. (2), institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata le impun contractual agentilor si distribuitorilor prin care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei conformarea la prevederile din prezenta lege si din reglementarile emise in aplicarea acesteia si stabilesc mecanismele de conformare”, arata ONPCSB. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este Unitatea de Informatii Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea sistemului national de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice
Societatile supuse obligatiei de înregistrare la Registrul Comertului trebuie sa depuna o declaraţie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaraţia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.
Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii.
 
Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019
Conform art. 23 din lege, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe astfel de persoane, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredinţate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, exclusiv in format electronic. Sunt exceptate de la desemnare si comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum si societatile ori comerciantii persoane fizice care nu se regasesc in lista exhaustiva de la art. 5 din lege.
 
Neindeplinirea obligatiei de desemnare atrage o amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice, amenzii de mai sus i se adauga 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Obligatia de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
Concret, trebuie elaborate si puse efectiv in aplicare masuri:
• in materie de cunoastere a clientelei;
• in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;
• in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;
• in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;
• de instruire si evaluare periodica a angajatilor.
 
Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
In Legea nr. 129/2019 exista anumite obligatii a caror formulare este generica. Exemplele sunt reprezentate chiar de situatiile enumerate in lege cand entitatile raportoare au obligatia sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte Oficiului. Trebuie raportat daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca: bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi. Dar exista si obligatii de raportare foarte precise. Independent de existenta sau nu a unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune, entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalent in lei a 10.000 euro.

  Entitățile cărora li se aplică legea spălării banilor și finanțării terorismului:
a) instituții de credit persoane juridice române;
b) sucursale din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine;
c) instituții de plată persoane juridice romane;
d) instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române;
e) sucursale din România ale instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre;
f) instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituții financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică, denumite în continuare instituții.

Tot legea spălării banilor, sau Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, modifică și completează și câteva acte normative. Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 (Legea spălării banilor – n.r.) , intră sub incidenta  acestei legii următoarele entităti raportoare:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale […];
g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
h) agentii imobiliari;
i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatură între ele.

  In urma acestui curs vei afla toate informatiile necesare pentru a fi in regula, in vederea respectarii Legislatiei de mai sus!

La sfarsitul cursului, cursantii vor primi Certificat de participare emis de EBC ca furnizor de formare profesională.

Te asteptăm cu drag la curs! Înscrie-te acum!

Trimite e-mail la adresa cursuri@expertinbusiness.ro sau suna la Tel. 0799.870.055.

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.