START-UP NATION 2018

 Esti pregatit(a) pentru START UP NATION 2018?

Mai jos sunt informatii despre Programul Start Up Nation 2018!

Start-up Nation este un Program adoptat de Guvernul României in vederea stimularii de noi intreprinderi mici si mijlocii, astfel ca firmele infiintate dupa 30 Ianuarie 2017 vor putea primi de la Stat pana la 200.000 de lei (circa 44.000 euro) ajutor nerambursabil 100%. Start Up Nation Cine poate depune proiect:  Societatile comerciale constituite in baza Legii nr. 31/1990  Societatile cooperative inregistrate in baza Legii nr. 1/2005 Societatile comerciale debutante (SRL-D) inregistrate in baza Ordonaniei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011. CHELTUIELI ELIGIBILE: Cheltuieli eligibile start up nation

Salarii de pana la 4162 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului, decontate de stat prin Start Up Nation

Fata de alte programe nationale de finantare pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri), Start-up Nation finanteaza si salariile angajatilor firmelor beneficiare, din cei pana la 200.000 de lei care vor putea fi acordati in program.

Deci, un antreprenor se poate angaja ca director/manager in firma lui, cu salariul acoperit din banii de la stat. 

Alte cheltuieli eligibile:

 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii – francize, etichetare ecologica, licente, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Echipamente IT tehnica de calcul – tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii. Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru; Limita maximă pentru cheltuielile aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de 2500 lei (cu TVA inclus)
 • Cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate);
 • Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției; Nu sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spatii

ATENTIE: Sunt eligibile cheltuielile cu chiria, utilitatile si salarii pe o perioada de maxim 1 an.

 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale,
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate -inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting-, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 8000 lei;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 3000 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;
 • Consultanta pentru elaborarea si implementarea proiectului (8000 lei)
 • Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora in planul de afaceri, in valoare eligibila de maxim 36000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.
 • Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line.

Ce se ia in calcul in stabilirea punctajului proiectului? start up nation 2

Mecanismul de finantare:

Plata se face în maxim 3 transe pentru toate activitatile certificate, astfel:

 1. a) pentru mecanismul decontarii prin rambursare pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora;
 2. b) pentru mecanismul decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat facturile;

La prima cerere de plata/rambursare, beneficiarul este obligat sa deconteze integral activele corporale si software-ul necesar desfasurarii activitatii. 

In sensul programului:

– transa 1 poate fi formata din: – o cerere de plata;

                                                 – o cerere de rambursare;

                                                 – o cerere de plata cumulata cu o cerere de rambursare.

Grafic Start Up Nation 2018:   Apelul va fi deschis in aprilie 2018, depunerea fiind de 30 de zile! 
O perioadă de implementare de maxim 12 luni, calculată de la data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis.
După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare pana pe 15 noiembrie  2018 al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare.
Perioada de 3 ani de monitorizare.

Criterii de evaluare plan de afaceri:

A.  Domeniul de activitate

 • Productie si programare IT – 40 puncte
 • Industrii creative (ex. activitati de editare, cinema, IT, inginerie, studii de piata, servicii medicale, invatamant) – 35 puncte
 • Servicii – 25 puncte
 • Comert si alte activitati – 20 puncte

B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul intreprinderii

 • Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) + 1 loc de munca, suplimentar fata de min. 1 loc de munca care este criteriu de eligibilitate – 20 puncte

C. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca din categoria Persoane devaforizate* /absolventi incepand cu anul 2013

 • Cel putin 2 locuri de munca ocupate de Persoane devaforizate/absolventi incepand cu anul 2012 – 25 puncte
 • Cel putin 1 loc de munca ocupat de Persoane devaforizate/absolventi incepand cu anul 2012 – 20 puncte

*definite conform HG 799/2014

D. Tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri

 • Echipamente tehnologice ȋn pondere de cel putin 50% din valoarea planului de afaceri – 10 puncte

E. Inovare (patente, inventii, brevete) – 5 puncte

*Conform HG 799/2014 categoriile de persoane defavorizate sunt: – familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat – familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei – somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de pana la 450 lei, inclusiv, si somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj – pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, sunt de pana la 450 lei/luna inclusiv – pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pana la 450 lei/luna inclusiv – persoanele care beneficieaza de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi – persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, care nu beneficiaza de ingrijire in servicii sociale in regim rezidential, publice sau private – persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana.

Cele mai importante intrebari si raspunsuri aferente Start Up Nation in urma dezbaterilor publice:
1. Care sunt conditiile pentru a fi eligibil si pentru a aplica?
Sa infiintati o societate dupa 30.01.2017 respectiv sa creati minim un loc de munca si sa il mentineti cel putin 2 ani.

2. Daca am o firma deja sau sunt asociat in mai multe firme pot sa înființez o nouă firma cu care să aplic?
Da, cu conditia sa nu cereti finatare pe codurile CAEN pe care desfasurati deja activitate in firma sau firmele respective.

3. Asociatii care au detinut/detin calitatea de asociati in alte firme, isi pot constitui o noua societate care sa beneficieze de program? 
Da, pot aplica cu o societate infiintata dupa 30.01.2017.

4. Daca am o firma infiintata inainte de 30.01.2017 pot sa aplic cu aceasta?
Nu

5. Achizitia de francize nationala sau internationala este eligibila?
Da

6. Exista limita de varsta?
Minim 18 ani, limita impusa pentru deschiderea unei firme.

7. Cand estimati perioada de lansare? 
Lansarea inscrierilor se va face cel mai probabil in luna mai.

8. Cat timp am la dispozitie ca sa aplic de la momentul lansarii proiectului?
30 zile calendaristice.

9. Trebuie sa am firma infiintata atunci cand aplic?
Da, dar nu sunteti obligati sa aveti codul CAEN autorizat (unde este cazul). Firma poate fi infiintata chiar si in cele 30 zile cat aveti la dispozitie pentru a aplica.

10. Cand trebuie sa fac angajarile?
Nu sunteti obligati sa angajati inainte sa castigati proiectul, respectiv, angajarea trebuie facuta pana la momentul primei cereri de plata.

11. Ma pot angaja pe mine in companie?
Da, iar daca sunteti tanar absolvent (din 2013 pana in prezent, minim studii medii – 12 clase) sau persoana defavorizata sunteti eligibil si pentru cele 20 de puncte suplimentare.

12. Este elegibil si mediul rural?  Da
13. Este eligibila zona Bucuresti-Ilfov? Da
14. Daca am mai aplicat si am beneficiat de alte fonduri pot beneficia si de acest program?
Da, in limita schemei de finantare minimis puteti accesa fonduri de maxim 200.000 eur de-a lungul a 3 ani consecutivi.

15. Pot sa pornesc afacearea chiar daca nu am bani?
Cu toate ca este cel mai generos program din punct de vedere al eligibilitatii cheltuielilor, in principiu se recomanda existenta unui capital de minim 5000 euro.
16. Este TVA eligibil?
Da, doar pentru societatile ce nu sunt platitoare de TVA (cele care au TVA nedeductibil)

17. Ma pot asocia cu un prieten si sa facem un StartUp impreuna? Da, puteti fi angajati amandoi.
18. Sunt eligibile salariile in cadrul acestui proiect?
Da, pentru maxim 1 an de zile (perioada de implementare). Sunt plafonate la nivelul salariului mediu pe economie. Inclusiv contributiile.

19. Este eligibila inchirierea spatiului de lucru? Da, pentru maxim 1 an de zile.
20. Ce spatii pot sa inchiriez? In principiu pot fi inchiriate spatii care nu au destinatie locativa.
21. Este eligibila achizitia spatiului de lucru? Da, este nevoie de raport de evaluare ANVAR
22. Este eligibila constructia? Nu, nici amenajarile de spatii.
23. Este eligibila achizitia de teren? Nu.
24. Este eligibila achizitia de autoturisme/autoutilitare? Da, in functie de codul CAEN.
25. Este eligibila achizitia de aparatura de specialitate? Da.
26. Daca eu si sotul/sotia mea avem fiecare cate o firma infiintata dupa 30.01.2017 putem sa aplicam fiecare pe cate un proiect? Da
27. Cheltuiala cu consultanta este eligibila?
Cheltuiala cu consultanta este eligibila in limita a 8000 lei

28. Stocul de marfa si materiile prime sunt eligibile? Nu
29. PFA/I.I. poate accesa acest program? Nu
30. Pot sa am activitati si pe alte coduri CAEN (diferite de cel pe care cer finantare)? Da.
31. Care sunt industriile creative? Conform HG 859/2014
32. Care sunt persoanele defavorizate?  Conform HG 799/2014
 

Ai nevoie de un consultant pt realizarea si depunerea proiectului in cadrul Start Up Nation? Poti apela cu incredere la Expert Business Center (EBC)! Echipa de specialisti in scrierea, implementarea si evaluarea proiectelor te vor ajuta de la A la Z in ceea ce priveste Start Up Nation!

Oferta consultanta EBC: Serviciile noastre consta in urmatoarele:

A. Servicii specifice accesarii de fonduri europene -Identificarea celei mai bune solutii de finantare pentru obiectivul investitional (solutie personalizata); Intocmirea cererii de finantare conform specificatiilor din ghidul de aplicare aplicabil potrivit obiectivului de investitie ce face subiectul finantarii si elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerintelor procedurale din ghidul de aplicare, a planului de afaceri si a altor documente solicitate conform Ghidului Solicitantului, cu exceptia detaliilor de natura tehnica specifice domeniului de aplicare ce vor fi completate de catre expertul desemnat de catre beneficiar, realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari) – bugetul proiectului. -Asistenta privind Evaluarea Proiectului de catre un Expert Evaluator, in concordanta cu principiile Grilei de Evaluare aferente Ghidului corespunzator -Asistenta la depunerea Proiectului pentru obiectivul investitional -Redactarea raspunsurilor la solicitarile de informatii suplimentare formulate de catre Autoritatea de Management sau Organisme Intermediare -Gestiunea eficienta a relatiei cu Autoritatile Publice implicate in gestiunea fondurilor nerambursabile (Autoritati de Management, Organisme Intermediare, etc.) in etapa de depunere a Cererilor de Finantare.

B. Servicii specifice in cadrul implementarii proiectului finantat din fonduri europene -Consultanta in domeniul managementului de proiect privind realizarea rezultatelor propuse, inclusiv, coordonarea echipei Beneficiarului si organizarea de sedinte de lucru -Asistenta la intocmirea dosarelor de plata/rambursare in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil. Asistenta in cadrul controalelor din partea Autoritatii de Management si Organisme Intermediare -Asistenta la intocmirea rapoartelor (lunare, trimestriale, finale) conform instructiunilor emise de Autoritatile de Management si Organisme Intermediare

C. Servicii de specialitate privind achizitiile publice – Consultanta si asistenta in intocmirea dosarelor de achizitie publica derulata de Achizitor in legatura cu obiectivul investitional aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate si lucrarilor executate conform procedurilor de achizitii in vigoare. Echipa de experti ce vor fi alocati fiecarui proiect in parte: -Experti scriere proiecte finantate prin fonduri europene -Experti evaluator proiecte -Experti implementare proiecte -Experti achizitii publice -Experti in managementul proiectelor, evaluare si control

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru un proiect de pana la maxim 200.000 RON  este de 8000 LEI (SCRIERE + EVALUARE + IMPLEMENTARE), cheltuiala eligibila, platibila astfel:

VARIANTA 1: Scrierea: 2000 lei avans, la semnarea contractului si 2000 lei la predarea proiectului in vederea depunerii acestuia, suma totala decontabila la prima transa. Implementarea: 4.000 lei platibila in a doua transa in cadrul implementarii. MONITORIZAREA – GRATUIT! Optional, daca doriti sa va depunem noi proiectul online sectiune cu sectiune, va mai costa in plus 2000 lei, cheltuiala neeligibila, platibila la depunerea proiectului.

GRATUIT: analiza si evaluarea eligibilitatii si conformitatii beneficiarului + evaluarea proiectului – Autoscoring!! 

VARIANTA 2: Scriere – GRATUIT fara niciun avans platit pana la depunerea proiectului. Se va percepe strict comision de succes de 8% din valoarea proiectului in momentul in care Beneficiarul este notificat ca proiectul lui este propus spre finantare. Implementarea: 4000 lei, platibila in 2 transe. (diferenta fata de 8000 lei, este neeligibila). In aceasta situatie se va percepe o garantie de 2000 lei care se restituie in cazul in care proiectul este respins la finantare.

Ne puteti lasa un mesaj mai jos sau ne puteti contacta la nr de telefon 0737.364.367 sau adresa de e-mail office@expertinbusiness.ro. Va asteptam cu drag!

 !!! RATA DE SUCCES (proiectele au fost admise pentru finantare) PENTRU PROIECTELE  SCRISE DE EXPERTII EBC: 100% (click aici pt a vedea proiectele)

NOU: SEMINAR INTENSIV PRACTIC – SCRIERE PROIECTE START UP NATION 2018! INVATA SA ITI SCRII SINGUR(A) PROIECTUL PT A-L DEPUNE IN PERIOADA 2018!

Locatie curs: Bld. Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birou 723, Sector 2, Bucuresti

Perioada: 16-20 APRILIE 2018, ORAR 12.00 – 18.00. 

Taxa seminar: 2000 lei/pers.

Se vor prezenta proiecte aprobate pentru finantare din perioada 2017! Fiecare cursant isi va realiza propriul proiect ce va putea fi depus in sesiunea 2018!

In cadrul acestui seminar, se va prezenta programul in detaliu (schema de minimis, planul de afaceri, analiza eligibilitate, cheltuieli eligibile, neeligibile, etc) si vei avea posibilitatea sa iti realizezi singur(a) planul de afaceri, sub supravegherea expertilor/consultantilor in accesarea de fonduri europene, in vederea depunerii acestuia in cadrul urmatorului apel!

 Va asteptam cu drag! Atentie, nr locurilor este limitat!

Pt inscriere la seminar, ne puteti contacta la telefon: 0737.364.367, sau la adresa de e-mail: office@expertinbusiness.ro. Va rugam sa ne transmiteti un e-mail cu nr dvs de telefon si o copie dupa buletinul dvs pt emiterea facturii. Rezervarea locului dvs se va face in momentul in care ne transmiteti dovada platii facturii.

 

NOU: PREZENTARE PROGRAM START UP NATION 2018

Locatie curs: Bld. Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birou 723, Sector 2, Bucuresti

Perioada: 13 APRILIE 2018

ORAR 10.00 – 12.00 SAU 16.00 – 18.00

Taxa participare: 100 lei/pers, excl. tva.*
*Aceasta taxa se va scadea din onorariul de consultanta in situatia in care doriti sa colaborati cu expertii EBC pentru realizarea si implementarea proiectului.

In cadrul acestui seminar, se va prezenta programul START UP NATION in linii mari (schema de minimis, planul de afaceri, analiza eligibilitate, cheltuieli eligibile, neeligibile, etc) + sesiune de intrebari/raspunsuri.

Accentul va fi pus pe secretele unui proiect bine realizat, pentru evitarea corectiei bugetului la evaluarea proiectului sau pentru evitarea respingerii proiectului de la finantare.

Pt inscriere la seminar, ne puteti contacta la telefon: 0737.364.367, e-mail: office@expertinbusiness.ro

Va rugam sa ne transmiteti un e-mail cu numele dvs si nr de telefon in vederea rezervarii locului dvs. Atentie! Nr locurilor este limitat!

 

Daca va incanta ideea (prieteneste va incurajam, este o masura foarte buna la ora actuala) si aveti nevoie de sustinere din partea noastra, va putem asista de la A la Z.

Un comentariu

 • SONIA GUTEA

  Buna ziua,

  Sunt interesata de o finantare pentru un proiect.
  As dori va rog detalii.
  Vad ca perioada inscrierii proiectului a fost iunie si iulie 2017.
  Intrebarea este daca se mai pot depuneastfel de proiecte si in ce perioada?

  Multumesc,

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.