Sub-masura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole

S-a publicat ghidul oficial al solicitantului pentru sub-masura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati non‐agricole, aferenta noului PNDR 2014-2020. Linia de depunere a proiectelor este deschisa!

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Cine poate solicita sprijinul financiar nerambursabil? 

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non‐agricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
  • Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non‐agricole pe care nu le‐au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
  • Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start‐ups).

ATENTIE! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.


OBIECTIVELE
 
submăsurii 6.2:

· Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.


Solicitantii eligibili
 trebuie sa se incadreze in categoria:

  • Micro‐intreprindere – maximum 9 salariati  si realizeaza o cifra  de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Atenție! Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Atenţie! Pentru fermierii/ membrii unei gospodării agricole, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea obligatorie, de către solicitant, în Registrul Unic de Identificare – APIA sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA sau Registrul agricol (la Primarie) cu minimum 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanţare.

Sprijinul nerambursabil:

  • Va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare. (înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri)
  • · Va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE
– fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc.ACTIVITĂȚI TURISTICE – servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică.
FURNIZARE DE SERVICII
– servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.


Bugetul
 total alocat sesiunii pentru anul 2015 este de 44.164.707 euro.

Ghidul Solicitantului Submasura 6.2

GHIDUL SOLICITANTULUI si alte documente importante aferente sub-masurii 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati non‐agricole

Echipa EBC (experti in scrierea si implementarea a sute de proiecte si experti evaluatori proiecte) va sta la dispozitie pentru realizarea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate, a cererii de finantare si pentru evaluarea proiectului in vederea obtinerii unui autoscoring exact! Dupa scrierea proiectului si depunerea acestuia, va suntem alaturi la implementare!

Contactati-ne telefonic la 0737.364.367 sau scrieti-ne la adresa de e-mail office@expertinbusiness.ro

Vreti sa va realizati individual proiectul? Va asteptam la cursul Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 2014-2020 unde veti afla pas cu pas in ce consta scrierea proiectului. In plus, la finalul cursului, veti avea acces la o baza de date de proiecte model.

Mult succes tuturor!

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.