Eficienta energetica cladiri publice

Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice conform  Ordin Nr 2057/2020, finantat prin AFM – Ministerul mediului, apelor si padurilor.

Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. Se estimeaza ca pt anul 2024, depunerea proiectelor va avea loc in MAI 2024. Grabiti-va sa fiti printre primii Solicitanti!

Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Categorii de solicitanţi eligibili:

  • unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ;
  • subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • instituţiile publice din subordinea/în coordonarea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;
  • cluburile sportive de drept public și COSR, așa cum sunt definite de Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, pentru baze sportive de drept public aflate în administrarea, concesiune sau folosința acestora;
  • unitățile publice centrale și/sau teritoriale cu atribuţii specifice în domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private, asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanţare, este:

a) 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori inclusiv;
b) 12.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
c) 16.000.000 lei pentru oraşe;
d) 28.000.000 lei pentru consilii judeţene;
e) 28.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
f) 28.000.000 lei pentru municipii de rang I;
g) 20.000.000 lei pentru municipii de rang II;
h) 24.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii la momentul transmiterii cererii de finanţare:

a) este proprietar sau administrator al clădirii publice pentru care solicită finanţare;

b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) nu figurează cu obligaţii fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale şi de organele fiscale locale, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

d) nu figurează cu obligaţii fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu.

Pentru fiecare obiectiv de investiţie sunt considerate eligibile următoarele:

a) cheltuielile pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii, respectiv poziţiile 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

b) cheltuielile cu consultanţa, respectiv poziţia 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

c) cheltuielile pentru investiţia de bază, menţionate la poziţiile 4.1-4.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (3) şi (4);

d) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie, precum şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat gradul Ici. AFM finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 10 lei/mp suprafaţă construită desfăşurată, inclusiv TVA, pentru fiecare clădire cuprinsă în obiectivul de investiţii, respectiv poziţia 3.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii publice conform reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic, înainte şi după intervenţie, după caz. AFM finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 7.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire cuprinsă în obiectivul de investiţie, respectiv poziţia 3.3 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

f) cheltuieli pentru informare şi publicitate conform capitolului 5.4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;

g) cheltuieli cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, respectiv poziţia 5.1.1 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

h) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 20% în cazul lucrărilor de intervenţie şi în limita a 10% în cazul extinderilor din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

i) TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.

(2)Valoarea estimată a proiectului/obiectivului nu este limitată. Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare categorie de solicitant nu poate depăşi suma prevăzută la art. 5 alin. (4). Diferenţa până la valoarea totală a proiectului va fi susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii.

Oferta servicii consultanta depunere proiect in vederea obtinerii finantarii nerambursabile:
-Realizarea cererii de finantare in vederea depunerii acestuia
-Verificarea documentelor anexa la Cererea de finantare
-Comunicare cu Autoritatea de Management pentru eventualele clarificari

Onorariu: 250.000 lei platibil astfel:
-30% in termen de maxim 10 zile calendaristice de la depunerea proiectului
-70% in termen de maxim 30 zile calendaristice de la notificarea Beneficiarului ca proiectul a fost admis la finantare

ACHIZITIE SEAP / SICAP:
Denumire: Servicii de consultanta accesare program de finantare Eficienta energetica pt cladiri publice – finantate prin AFM – Ministerul mediului, apelor si padurilor

Cod si denumire CPV 72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
Nr. referinta: EBC082024

Ceea ce este foarte important și reprezintă particularitatea acestui program, este faptul că nu doar școlile și grădinițele vor putea participa. Practic, orice clădire publică, că e vorba despre dispensare, săli de sport sau spitale și alte astfel de clădiri publice ar putea fi finanțate pe acest program. Vorbesc în primul rând de școli pentru că au cel mai mare consum de energie, statistic vorbind, fiecare școală din România consuma 354 KW pe fiecare metru pătrat din suprafața școlii, pe an, față de 200-250 Kw cât consumă alte tipuri de clădiri publice. Mai mult de un sfert din cele 7000 de școli și grădinițe din România, încă se încălzesc cu sobeEste foarte important faptul că finanțarea este în proporție de 100%primăriile nu trebuie să aloce niciun ban din bugetul propriu. Fiecare leu cheltuit în eficientizarea energetică a clădirilor publice, aduce 3 lei la terminarea investițiilorla bugetul de stat”, a menționat ministrul Mircea Fechet intr-un comunicat de presa in data de 13 Oct. 2023.

Formular Solicitare consultanta din partea EBC pt accesarea acestui apel
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.