Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

“Învață să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunătățirea calității ofertelor educative și a competențelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creșterii accesului participanților la învățământ terțiar în condiții de echitate și eficiență socială și promovarea unei culturi educaționale antreprenoriale în domeniile competitive de interes regional – EDUBUSINESS” COD PROIECT -125150 – este un proiect implementat de către un parteneriat de entități compus din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad în calitate de Solicitant și Parteneri precum: Expert Business Center SRL, Sindicatul Alma Mater și Asociația Dantes-Dezvoltare Antreprenoriat.

Cod apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. Durata implementării proiectului – 24 luni: 19 IUNIE 2019 – 19 IUNIE 2021. Valoarea totală a proiectului: 7930324.59 RON din care, 6625602.27 RON reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 1078219.22 RON reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Valoarea cofinanțării eligibile: 199920.33 RON.

POCU

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Universitatea Aurel Vlaicu din Arad adresandu-se in acest sens unui Grup tinta de 50 elevi si 450 studenti, in vederea diminuarii ratei de abandon a studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 350 studenti din categorii vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale prin dezvoltarea a 5 noi programe antreprenoriale, corelat cu imbunatatirea competentelor a unui numar de 90 de cadre didactice universitare.”

“Obiectivele specifice ale proiectului:
O.S.1 – Cresterea accesului si a participarii la invatamantul tertiar universitar a unui grup tinta de 450 de studenti, organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior, inclusiv, asigurarea cresterii echitatii pentru 350 de studenti care provin din grupuri vulnerabile (mediu rural sau netraditionali) prin promovarea unui mediu inovativ de invatare in institutia de invatamant superior prin furnizarea de cursuri la nivelul ofertelor educationale noi, inclusiv cursuri antreprenoriale aplicative utilizand resurse de invatare moderne in medii online, derulate impreuna cu partenerii sociali privati integrati in proiect.”

O.S.2 – Sprijinirea accesului in invatamantul tertiar pentru un grup tinta de 50 elevi de liceu, prin activitatile de informare si intalnirile directe organizate prin proiect cu reprezentanti relevanti acestei categorii de GT din proiect prin vizite la Universitate cu ocazia Zilei Portilor Deschise in vederea prezentarii beneficiilor pe care le ofera educatia de nivel superior privitor la sansele ocuparii unui viitor loc de munca.”

O.S.3 – Instituirea si utilizarea unor pachete integrate de masuri de sprijin financiar, prin instituirea Bursei Student Antreprenor –inovare sociala – acordata catre 350 studenti defavorizati, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii de licenta si participarea studentilor la programe de consiliere/ orientare profesionala si activitati remediale.”

O.S.4 – Imbunatatirea nivelului de competente pedagogice pentru 90 de cadre didactice din invatamantul superior, organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior ca urmare a participarii la programe de formare, schimb de experienta si bune practice privind aplicarea de tehnici educationale noi si moderne pentru cadrele didactice din institutiile de invatamant partenere derulat alaturi de partenerii sociali atrasi in proiect.”

O.S.5 – Dezvoltarea si furnizarea unui numar de 5 oferte educationale noi avand continut inovator in invatamantul tertiar universitar, prin corelarea cu nevoile pietei muncii din sectoare economice competitive si domenii de specializare inteligenta in care se implica inclusiv personalul didactic format in proiect alaturi de parteneri sociali din mediul privat in vederea dezvoltarii ofertelor educationale noi in proiect, cu o predominanta componenta aplicativa corelata nevoilor pietei muncii din sectoarele /domeniile economice abordate prin proiect.”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.