Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Scopul principal este dezvoltarea regională și crearea de locuri de muncă prin sprijinirea antreprenorilor din întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în adoptarea și implementarea tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi inteligența artificială, cloud computingul și tehnologia blockchain.

Prezenta schemă de ajutor de stat și de minimis se aplică de la data publicării ei până la epuizarea bugetului alocat, astfel:

 1. data până la care se poate acorda ajutorul este 30 iunie 2026
 2. data până la care se pot efectua plățile în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat și de minimis este 31 decembrie 2026.
 3. Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este reprezentată de fonduri europene finanțate din PNRR.
 4.  Bugetul schemei de ajutor de stat și de minimis este de 150 milioane euro, echivalent în lei.
 5.  Alocarea bugetului pe ani și pe tipuri de măsuri de sprijin este următoarea:

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi: 500.000—700.000 euro;
 • Întreprinderi mici: 500.000—1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii: 500.000—3.000.000 euro

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate poate fi acordată pentru un proiect comun (lider de parteneriat și partener) și se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, indiferent de categoria de IMM în care se încadrează partenerul.

Beneficiarul trebuie să activeze în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):

5821 — Activități de editare a jocurilor de calculator;

5829 — Activități de editare a altor produse software;

6201 — Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 — Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 — Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 — Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6312 — Activități ale portalurilor web;

6399 — Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

Finanțare ajutor de minimis: Max. 300.000 euro

Co-finanțare ajutor de minimis: Min. 10%

Finanțare ajutor de stat regional: Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, conform tabelului de mai jos:

Cuantumurile maxime ale ajutoarelor de cercetare și dezvoltare se vor calcula aplicând intensitățile maxime permise, fără a se depăși pragurile maxime prevăzute în tabelul de mai jos:

Intensitățile specifice ajutorului pentru cercetare și dezvoltare

a.) Activități specifice domeniului cercetare-dezvoltare:

(i) realizarea analizei de business și analiza vulnerabilităților privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de proiect. Această etapă trebuie să includă și realizarea documentației care stă la baza proiectării, dezvoltării și implementării tehnologiilor digitale avansate propuse pentru lider;

(ii) asistență în design, implementare, migrare date;

(iii) customizare și integrare arhitecturi;

(iv) dezvoltarea propriu-zisă a aplicațiilor IT identificate în urma elaborării analizei de business, după caz;

b.) Activitățile specifice ajutorului de stat regional:

activitățile care au ca scop creșterea competitivității IMM-urilor prin investiții care

contribuie la dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate prin:

(i) achiziții de active corporale și necorporale conform planului/analizei de business realizat(e) de partener pentru liderul de proiect (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation, proiectarea, producția și integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii);

(ii) investiții în tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date), IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), big data, cloud computing și inteligență artificială;

(iii) achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;

(iv) achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

(v) achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale)

c.)Activități specifice ajutorului de minimis:

(i) activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: asistență tehnologică pentru inovare; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;

(ii) activități privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii, precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;

(iii) acces la bănci de date, servicii de cloud [achiziții de servicii de cloud computing: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) și infrastructură ca serviciu (IaaS)] și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, inclusiv în toate cele opt regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și în București—Ilfov (cu excepția anumitor localități).

 1. Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale;
 2. Cheltuieli privind achiziția de tehnologii blockchain;
 3. cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
 4. cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 5. valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile de la lit. a)—d)
 1. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 2. cheltuieli aferente accesului la bănci de date, servicii de cloud [achiziții de servicii de cloud computing: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) și infrastructură ca serviciu (IaaS)] și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe, pe perioada de implementare a proiectului;
 3. cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 4. cheltuieli privind serviciile pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite);
 5. cheltuieli cu serviciile de consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor;
 6. cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/produselor proprii, precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;
 7. valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la lit. a)—f), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Orice alte cheltuieli sunt considerate neeligibile pentru a fi finanțate prin ajutor de stat regional. Cu titlu exemplificativ și nu limitativ sunt neeligibile:

a.) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport;

b.) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;

c.) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite prin prezenta schemă.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.