Achiziție platformă web de e-learning

CERERE DE OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE PLATFORMA WEB DE E-LEARNING ÎN CADRUL PROIECTULUI  „PROMOVARE PRIN FORMARE!” ID 136298

 

 

EXPERT BUSINESS CENTER SRL, cu sediu social in București,  Bld. Lacul Tei, Nr. 1-3, Et. 7, Birou 723, Sector 2, având cod de identificare fiscala  RO33203265, reprezentata de CONSTANTIN GEORGIANA, cu funcția de MANAGER PROIECT, in calitate de Beneficiar al proiectului cadrul proiectului „PROMOVARE PRIN FORMARE!” ID 136298, in calitate de Achizitor (Beneficiar privat) vă invită să depuneți oferta în cadrul procedurii de achiziție directă ce are ca scop atribuirea contractului de furnizare platforma web de e-learning.

Având în vedere cele menționate vă rugăm să ne transmiteți o ofertă de preț si documentele documentatiei de atribuire potrivit cerințelor caietului de sarcini atașate prezentei solicitări.

            Menționam faptul ca valoarea totala estimata achizitie este de 130.000,00 lei fara TVA.

            Așteptam sa depuneți oferta dumneavoastră si avem rugămintea ca aceasta sa fie conforma caietului de sarcini atașat.

Cu stimă,

Constantin Georgiana

Manager proiect

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.