Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 – IMM-uri

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
300.000 – 3.000.000 euro dedicat IMM_urilor

Beneficiari eligibili

 • Microintreprinderi
 • Intreprinderi mici
 • Intreprinderi mijlocii

Intreprinderile trebuie sa fie non agricole din mediul rural si din mediul urban (inclusiv din satele apartinatoare acestora)

Descarca Ghidul Solicitantului

Descarca Grila de evaluare tehnico-financiara

Descarca Codurile CAEN eligibile

Perioada de depunere a proiectelor este 30 aprilie 2024, ora 08:00 – 31 iulie 2024, ora 14:00.

 • lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, etc;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. De exemplu: energia solară, energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.
 • investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, etc.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în domeniul managementului proiectului; pentru proceduri de achiziţii
 • activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar
 • Achizitia de terenuri si/sau constructii
 • Costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
 • Costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie
 • costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
 • contribuţia în natură;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul;
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“menţionată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/ 2004pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat
 • Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor pentru proiectare şi asistenţă tehnică, activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si cheltuieli privind expertiza contabila
 • Valoarea minima – 300.000 euro 
 • Valoarea maxima- 500.000 euro dacă:
 • veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro
 • de 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro

-Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional trebuie să reprezinte maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

-Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

Formular Solicitare consultanta din partea EBC in vederea accesarii acestui apel!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.