“Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Vest” ID SMIS 150977

Proiectul “Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Vest” este finanțat în cadrul POCU 2014-2020 –  Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs – Obiectivul tematic 8: “Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă”, Prioritatea de investiții 8.ii: “Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”” contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 2.1 – “Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și la îndeplinirea Obiectivului Specific 2.2 – “Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”.

 

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementează proiectul alături de partenerii SC Artemis SRL și Asociația Social Alert.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 20 de luni (25.10.2021-24.09.2023)

VALOAREA PROIECTULUI:

 • Valoarea totală eligibilă – 4.873.285,55 lei
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 4.716.690,03 lei

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

neets-vest

Sprijinirea a 372 tineri NEETs din Regiunea Vest, cu accent pe certificarea a 279 dintre ei, in vederea integrarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, de-a lungul a 24 luni.

O.S.1: Informarea si constientizarea a 372 tineri NEETs asupra importantei inregistrarii si profilarii la SPO in vederea dezvoltarii competentelor a 279 dintre acestia si angajarii a 164 dintre ei, in termen de maxim 23 luni;
O.S.2: Formarea profesionala evaluarea si certificarea a 279 tineri NEETs la nivelul Regiunii Vest in decurs de 16 luni;
O.S.3: Medierea muncii a 372 tineri NEETs in vederea identificarii locurilor de munca corespunzatoare competentelor fiecaruia, cu scopul ocuparii durabile a 169 dintre acestia, pe parcursul a 20 luni;

Proiectul se adresează tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea Vest înregistrați, informați și consiliați inclusiv profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei aparținând minorității rromă, din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

GRUPUL ȚINTĂ este format din 372 tineri NEETs care nu sunt în ocupare, educație sau formare la momentul intrării în proiect, din care:
– 30% – tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane;
– 21% –  tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural: 41 persoane;
– 11% – tineri NEETs de etnie romă: 79 persoane.

• informarea și conștientizarea a 372 tineri NEETS (41 rromi și 79 din mediul rural), asupra oportunităților de formare profesională în vederea calificării acestora, de mediere pe piața muncii, creând astfel premisele angajării lor;
• certificarea a 279 tineri NEETS (31 rromi și 60 din mediul rural);
• angajarea pe piața muncii din Regiunea Vest a 169 tineri NEETS certificați (19 rromi și 35 din mediul rural);
• consolidarea încrederii tinerilor NEETs în capacitățile proprii;
• promovarea perspectivelor profesionale;
• mai buna cunoaștere a propriilor competențe și posibilități de dezvoltare;
• crearea unei platforme de tip Bursa muncii on-line, ce va asigura sustenabilitatea proiectului;

4S225 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care beneficiază de sprijin:
372, din care:

 • roma 41
 • din zona rurala 79

4S200 Tineri NEETS șomeri care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfașoară o activitate independentă:
164, din care:

 • roma 19
 • din zona rurala 35

Ținta minimă pentru indicatorul 4S200 este de 35% din indicatorul de realizare 4S225 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care beneficiază de sprijin :
372 x 44% = 164

4S3 Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare: 279, din care:

 • roma 31
 • din zona rurala 60

Ținta minimă pentru indicatorul 4S3 este de 65% din indicatorul de realizare 4S225 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care beneficiază de sprijin:

75% x 372 = 279

Cursurile pe care le organizam GRATUIT pentru Tinerii NEET's in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

Cursuri de calificare Nivel 2 (360 h – 3 LUNI):

 • LUCRATOR ÎN COMERȚ  pentru 60 persoane;
 • AGENT DE SECURITATE  pentru  252 persoane;

Cursuri de calificare Nivel 3 (720 h – 6 LUNI):

 • OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE pentru 20 persoane;
 • MECANIC AUTO pentru 20 persoane;
 • BUCATAR pentru persoane;

Mijloace de informare:

Beneficiar: EXPERT BUSINESS CENTER SRL

https://www.expertinbusiness.ro/

Date de contact:

Teodorascu Paul – Manager proiect
E-mail: teodorascu@expertinbusiness.ro
Cojocariu Oana – Organizator/Conceptor/Consultant formare
Godin Ion – Expert grup tinta
E-mail: tineriineetsvest@gmail.com

Partener P1: SC ARTEMIS SRL – www.artemis-alba.ro
Partener P2: ASOCIATIA SOCIAL ALERT

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.