PIDS-Servicii comunitare-copii-familii

Expert Business Center SRL – firma de consultanta in accesarea fondurilor europene este partenerul ideal in vederea realizarii proiectului pentru obtinerea acestei finantari!

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 din cadrul MIPE a lansat un nou ghid. Servicii comunitare pt copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protectie specială”. Acesta este in consultare publica din data de 18.03.2024 pana pe 5.04.2024. Ulterior, se va publica ghidul final si se va deschide apelul pentru depunerea proiectelor.

Program:   “Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027”

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Obiectiv specific: ESO4.11. :
Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile:
-inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane,
-inclusiv asistență medicală
Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

In cadrul prezentului apel de proiecte, grupul tinta este format din:

  • Copii care trăiesc in sărăcie aflați la risc de separare de familie – pentru care vor fi implementate măsuri de sprijin in vederea prevenirii separării de familie;
  • Copii din sistemul de protectie specială – pentru care vor fi implementate măsuri de sprijin în vederea reintegrării în familie.

Valorile minime acceptate ale participanților pe categorii de grupuri țintă eligibil sunt prezentate mai jos:

Tip de regiuneCategorie grup țintăValoare minimă la nivel de proiect
 

 

Regiunea mai dezvoltata București Ilfov

Copii care trăiesc in sărăcie la risc de separare de familie

 

 

 

 

235 copii

Copii proveniți din sistemul de protectie speciala

 

 

Regiunile mai puțin dezvoltate

Copii care trăiesc in sărăcie la risc de separare de familie

 

 

 

235 copii

Copii proveniți din sistemul de protecție speciala

 

Indicatori de realizare

Fiecare cerere de finanțare va include obligatoriu indicatori de rezultat, cu următoarele ținte minime obligatorii:

Cod IndicatorDenumire indicatorValoarea minima obligatorie per proiect
EECO06Copiii cu vârsta sub 18 ani235
EECO06.01Copiii cu vârsta sub 18 ani (Roma)Minim 10% din valoarea asumata a indicatorului EECO06

Indicatori de rezultat

Cod IndicatorDenumire indicatorValoarea minima obligatorie per proiect
6S1Copii a căror situație s-a ameliorat la ieșirea din operațiuneMinim 80% din total valoare asumata pentru indicatorul EECO06

Solicitanții eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fi:

  • Furnizori de servicii sociale acreditati in conditiile legii, publici si privati.

Pentru această cerere de propuneri de proiecte partenerii eligibili sunt reprezentați de:

  • Autorități publice locale (in cazul in care UAT este comună sau, după caz, dacă la nivelul orașului sau municipiului nu este înființată o Direcție de Asistență Socială cu personalitate juridica distincta);
  • Directiile de Asistenta Sociala cu personalitate juridică de la nivelul UAT;
  • Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la nivel de judet/sector al Municipiului Bucuresti;
  • Furnizori de servicii sociale acreditati in conditiile legii privati.

0) Activitatea 0: Realizarea analizei de nevoi inițiale in vederea identificării nevoii la nivelul arealului de implementare al proiectului (local/județean) – activitate precontractuală obligatorie

1) Activitatea 1: Identificarea, evaluarea copiilor:
-aflati in situație de risc de separare de familie
-pentru care a fost instituita o masura de protectie speciala
pt care pot fi reintegrați în familie, inclusiv elaborarea Planului de servicii sau, după caz, a Planului individualizat de protectie–
activitate obligatorie

2) Activitatea 2: Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor in vederea prevenirii riscului de separare de familie – activitate obligatorie

3) Activitatea 3: Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor din sistemul de protecție specială in vederea reintegrării în familie – activitate relevantă

4) Activitatea 4: Implementarea de măsuri de acompaniere a familiei in vederea cresterii si ingrijirii propriilor copii sau după caz a celor reintegrați în familie – activitate obligatorie

În cadrul prezentului apel de proiecte:
-valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de minim 201.000,00 euro.

-valoarea totala eligibila a unui proiect poate fi de maxim 2.000.000 euro

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.

PEO/PIDS - Formular Solicitare consultanta din partea EBC in vederea accesarii acestui apel!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.