„Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Centru” COD SMIS 150817

Proiectul “Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Centru” este finantat in cadrul POCU 2014-2020 –  Axa prioritara 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs – Obiectivul tematic 8: “Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca”, Prioritatea de investitii 8.ii: “Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (FSE), in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin punerea in aplicare a “garantiei pentru tineret”” contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 2.1 – “Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile” si la indeplinirea Obiectivului Specific 2.2 – “Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile”.

header_neets_centru

 

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementeaza proiectul alaturi de partenerii SC Artemis SRL si Asociatia Social Alert.

PERIOADA DE DESFASURARE: Proiectul va fi implementat pe o perioada de 20 de luni (25.10.2021-24.09.2023)

VALOAREA PROIECTULUI:

  • Valoarea totală eligibilă – 4.873.424,82 lei
  • Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 4,715,215.94 lei

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

OBIECTIVUL GENERAL: Sprijinirea a 372 tineri NEETs din Regiunea Centru, cu accent pe certificarea a 279 dintre ei, in vederea integrarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, de-a lungul a 24 luni.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

O.S.1: Informarea si constientizarea a 372 tineri NEETs asupra importantei inregistrarii si profilarii la SPO in vederea dezvoltarii competentelor a 279 dintre acestia si angajarii a 164 dintre ei, in termen de maxim 23 luni
O.S.2: Formarea profesionala evaluarea si certificarea a 279 tineri NEETs la nivelul Regiunii Centru in decurs de 16 luni
O.S.3: Medierea muncii a 372 tineri NEETs in vederea identificarii locurilor de munca corespunzatoare competentelor fiecaruia, cu scopul ocuparii durabile a 169 dintre acestia, pe parcursul a 20 luni

GRUPUL TINTA:

Proiectul se adreseaza tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunea Centru inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apatinand minoritatii rroma, din judetele Sibiu, Brasov, Mures, Alba, Harghita si Covasna.

GRUPUL TINTA este format din 372 tineri NEETs care nu sunt in ocupare, educatie sau formare la momentul intrarii in proiect, din care:
– 30% – tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane
– 21% tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural: 41 persoane
– 11% tineri NEETs de etnie roma: 79 persoane.

VALOAREA ADAUGATA pe care o aduce proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Centru”:

  1. informarea si constientizarea a 372 tineri NEETS (41 rromi si 79 din mediul rural), asupra oportunitatilor de formare profesionala in vederea calificarii acestora, de mediere pe piata muncii, creand astfel premisele angajarii lor.
  2. certificarea a 279 tineri NEETS (31 rromi si 60 din mediul rural)
  3. angajarea pe piata muncii din Regiunea Centru a 169 tineri NEETS certificati (19 rromi si 35 din mediul rural).
  4. consolidarea increderii tinerilor NEETs in capacitatile proprii
  5. promovarea perspectivelor profesionale
  6. mai buna cunoastere a propriilor competente si posibilitati de dezvoltare
  7. crearea unei platforme de tip Bursa muncii on-line, ce va asigura sustenabilitatea proiectului

INDICATORI DE REALIZARE:

4S225 Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin: 372, din care:
 roma 41
 din zona rurala 79

 

INDICATORI DE REZULTAT IMEDIAT:

4S200 Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta: 164, din care:
roma 19
din zona rurala 35

Tinta minima pentru indicatorul 4S200 este de 35% din indicatorul de realizare 4S225 Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani care beneficiaza de sprijin : 372 x 44% = 164

4S3 Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare: 279, din care:
roma 31
din zona rurala 60

Tinta minima pentru indicatorul 4S3 este de 65% din indicatorul de realizare 4S225 Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin: 75% x 372 = 279

Cursurile pe care le organizam GRATUIT pentru Tinerii NEET’s in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

Cursuri de calificare Nivel 2 (360 h – 3 LUNI):

-LUCRATOR IN COMERT  – EBC – pt 60 persoane

-AGENT DE SECURITATE – ASA – pt 252 persoane

– Cursuri de calificare Nivel 3 (720 h – 6 LUNI):

-OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE – EBC – pt 20 persoane

-MECANIC AUTO – ASA – pt 20 persoane

-BUCATAR – ASA 20 – pt persoane

 

Mijloace de informare:

Beneficiar: EXPERT BUSINESS CENTER SRL

https://www.expertinbusiness.ro/

Date de contact:

Georgiana Constantin – Manager proiect
E-mail: office@expertinbusiness.ro
Cojocariu Oana – Organizator/Conceptor/Consultant formare
Godin Ion – Expert grup tinta
E-mail: tineriineetscentru@gmail.com

Partener P1: SC ARTEMIS SRL – www.artemis-alba.ro
Partener P2: ASOCIATIA SOCIAL ALERT

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.