”Promovare prin formare!” COD MySMIS 136298

Sigle POCU

Proiectul Promovare prin formare! este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educatie si competente, Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si formale.

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementeaza proiectul alaturi de partenerii SC Artemis SRL si Asociatia Social Alert.

Proiectul își propune cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii, in regiunile Centru si Sud-Muntenia.

 

Desfășurare: Proiectul va fi implementat pe o perioada de 20 de luni (28.05.2021-27.01.2023)


Valoarea proiectului:

» Valoarea totală eligibilă – 4,451,793.70  lei

» Valoarea cofinantarii UE – 4,300,992.51 lei

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA !

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.