Comunicat de presă lansare proiect COD MySMIS 136298

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 28.05.2021

 

Lansarea proiectului ”Promovare prin formare!”, COD MySMIS 136298

 

Proiectul Promovare prin formare! este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educatie si competente, Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale.

EXPERT BUSINESS CENTER SRL – Solicitant în parteneriat cu ARTEMIS SRL si ASOCIATIA SOCIAL ALERT, lansează proiectul “Promovare prin formare!”, având ca obiectiv dezvoltarea competentelor angajatilor ca urmare a participarii a 651 de persoane la actiuni de consiliere profesionala si programe de FPC corelate cu nevoile pietei muncii in vederea imbunatatirii statutului in campul muncii ca urmare a sprijinului primit de catre 378 dintre acestia, pe parcursul a 20 luni. Proiectul isi propune cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii, in regiunile Centru si Sud-Muntenia.

Desfășurare: Proiectul va fi implementat pe o perioada de 20 de luni (28.05.2021-27.01.2023)

Contract de finantare NR: POCU/726/6/12/136298

Obiectivul general: Dezvoltarea competentelor angajatilor ca urmare a participarii a 651 de persoane la actiuni de consiliere profesionala si programe de FPC corelate cu nevoile pietei muncii in vederea imbunatatirii statutului in campul muncii ca urmare a sprijinului primit de catre 378 dintre acestia, pe parcursul a 20 luni.

Obiective specifice:
O.S.1:
Informarea si constientizarea importantei FPC in vederea dezvoltarii competentelor angajatilor in scopul avansarii in cariera a 700 angajati si 100 angajatori din 2 regiuni mai putin dezvoltate din tara, timp de 14 luni
O.S.2: Consilierea profesionala a 651 angajati pentru incurajarea participarii la programele de FPC si tutorat in vederea dezvoltarii carierei si cautarii de noi oportunitati pentru locuri de munca pe parcursul a 16 luni
O.S.3: Formarea profesionala si certificarea a 651 angajati la nivelul celor 2 regiuni mai putin dezvoltate in decurs de 15 luni
O.S.4: Formarea a 65 de persoane la incetarea calitatii de participant, in decurs de 10 luni

Rezultatele proiectului:

R1. Rezultate Management proiect: (1 echipa responsabila de implementarea proiectului formata si 1 set complex de proceduri si documente privind implementarea proiectului ( 1 set de proceduri de management general;1 plan de implementare; 1 procedura de monitorizare si raportare; 1 procedura de transmitere cereri de plata/ rambursare, 20 intalniri de management de proiect; 1 procedura de management financiar; 20 rapoarte tehnico-financiare cu situatiile financiare aferente;14 dosare de Achizitii)

R2. Rezultate Campanii informare si constientizare (14 campanii lunare de informare si constientizare; 100 angajatori informati asupra importantei FPC a angajatilor; 700 persoane informate in vederea selectarii a 651 persoane grup tinta)

R3. Rezultate selectie si monitorizare grup tinta (• 1 metodologie de recrutare si selectie a grupului tinta creata • 651 dosare de selectie grup tinta • 651 de persoane selectate si incluse in grupul tinta in vederea participarii la activitatile proiectului • 5 mijloace de informare utilizate • 1 masura concreta care conduce la atingerea indicatorilor implementata)

R4. Rezultate sesiuni consiliere profesionala si tuturat (651 dosare de consiliere/tutorat intocmite; 651 de recomandari privind traseul profesional, respectiv de participare la stagii de formare sau evaluare competente; 1 metodologie (plan) de implementare si monitorizare a serviciilor ce urmeaza a fi prestate; 1 plan de sustenabilitate in ceea ce priveste actiunile de consiliere si tutorat)

R5. Rezultate formare profesionala (651 angajati formati si certificati: Expert Achizitii Publice: 100; Competente Antreprenoriale: 50; Manager: 100; Competente sociale si civice: 150; Expert Legislatia Muncii: 50; Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal: 151; 651 Certificate de absolvire de specializare emise de ANC conform OG nr. 129/2000; 1 metodologie (plan) de implementare si monitorizare a serviciilor ce urmeaza a fi prestate; 1 plan de sustenabilitate in ceea ce priveste actiunile de FPC; 1 studiu de impact asupra avansarii in functie a membrilor din grupul tinta)

R6. Rezultate formare online si transfer de know-how (1 Platforma de e-learning achizitionata; 65 persoane instruite in Leadership la incetarea calitatii de participant; 1 plan de sustenabilitate in ceea ce priveste actiunile de instruire online)

R7. Set complet de actiuni si materiale de informare si publicitate (Pachet publicitate (1000 flyere, 751 mape de prezentare, 751 pixuri, 751 block-notes, 5 bannere roll-up, 2 anunturi de presa;1 conferinta de lansare; 1 conferinta de inchidere a proiectului – 100 participanti/conferinta x 2 conferinte = 200 participanti cu materiale promotionale aferente (100 bucati x 2 conferinte = 200), respectiv, 200 mape de prezentare, 200 pixuri, 200 block-notes, 1 website proiect creat si actualizat pe toata perioada proiectului; valoare cheltuieli indirecte – 15% din costurile directe eligibile cu personalul)

Valoarea proiectului:

» Valoarea totală eligibilă – 4,451,793.70  lei

» Valoarea cofinantarii UE – 4,300,992.51 lei


Grupul țintă:

Proiectul se adreseaza persoanelor din regiunile Centru si Sud-Muntenia, si va fi format din 651 de angajati care:
– au domiciliul/resedinta in una cele 2 regiuni mai putin dezvoltate: Centru (Alba, Sibiu, Brasov, Mures, Harghita, Covasna) si Sud Muntenia (Dambovita, Prahova, Giurgiu, Calarasi, Teleorman, Ialomita, Arges)
– sunt angajati, inclusiv persoana fizica autorizata si intreprinderi individuale;
– au implinit 25 ani;
– au varsta sub 65 de ani.

Accentul va fi pus in special pe acei angajati cu nivel scazut de calificare sau nu, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

Din cei 651 angajati, minim 30%, mai exact: 51% dintre acestia, respectiv, 330 persoane se incadreaza intr-una din categoriile de mai jos, dupa cum urmeaza:

-persoane cu varsta de peste 40 de ani: 240

-persoane din mediul rural defavorizat: 90

– nivel scazut de calificare

NU vor fi eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 29 ani, care au măsuri dedicate în POCU.

VALOAREA ADAUGATA pe care o aduce proiectul “Promovare prin formare!”:

-cresterea sanselor de mentinere pe piata muncii, de dezvoltare a carierei la actualul angajator si cautarea de noi oportunitati pentru locuri

de munca la alti angajatori

– imbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale

– transferul de know-how al managerilor din tari dezvoltate din UE prin intermediul cursului “Leadership” ce va fi sustinut de catre un

formator/speaker international prin intermediul platformei de e-learning dezvoltate in cadrul proiectului

-certificarea a 651 de angajati in domenii in care oferta locurilor de munca este mare (Expert Achizitii Publice/Competente Antreprenoriale/ Manager/ Competente sociale si competente civice/Expert legislatia muncii/Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal) si dezvoltarea personala si profesionala a acestora.

-crearea unei platforme de e-learning inovative ce va asigura sustenabilitatea proiectului

Detalii suplimentare despre proiect, înscrierea persoanelor în grupul țintă și calendarul cursurilor de formare se pot obține de la sediul Beneficiarului (Telefon: 0737.364.367, E-mail: cursuri@expertinbusiness.ro)

Mijloace de informare:

Beneficiar: EXPERT BUSINESS CENTER SRL

 www.expertinbusiness.ro

Date de contact:

Georgiana Constantin, Manager proiect

e-mail: office@expertinbusiness.ro

tel: 0737.364.367

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Descarcă comunicatul de presă

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.