Analiză Cost-Beneficiu

Expert Business Center (EBC) organizează seminar Analiza Cost-Beneficiu.

Analiza Cost-Beneficiu (ACB) are scopul de a estima impactul socioeconomic al proiectului de investiţie public propus, prin identificarea şi cuantificarea monetară a efectelor investiţiei (financiare şi non-financiare).

Analiza Cost-Beneficiu

Locația cursului

Bdul Lacul Tei, Nr 1-3, Et. 7, Birourile 722-725. Sector 2, Bucuresti.

(Reper: Intersectia Bdul Lacul Tei cu Str. Barbu Vacarescu – Cladirea ISPE).

Acces usor, rapid si direct din orice parte a orasului.

Cui se adresează cursul?

 1. Persoanelor implicate in elaborarea de analize cost-beneficiu pentru finantarea investitiilor din fonduri publice si / sau Fonduri Europene Structurale si de Investitii;
 2. Persoanelor implicate in verificarea/evaluarea proiectelor de investitii finantate din fonduri publice sau Fonduri Europene Structurale si de Investitii;
 3. Persoanelor din domeniul managementului de proiect;
 4. Persoanelor din administratia publica responsabile cu monitorizarea si/sau implementarea proiectelor;
 5. Persoanelor ce decid asupra finantarii proiectelor de investitii publice;
 6. Persoanelor cu functii precum director economic, financiar, contabil sef, etc;
 7. Persoanelor interesati de aprofundarea acestui domeniu;

Mijloace de transport

Metrou – Statia Stefan cel Mare, in cateva minute de mers pe jos pe Str. Barbu Vacarescu, ati ajuns.

Tramvai Nr 5 – Statia Lacul Tei (chiar in intersectie este statia)

Autobuze 182, 282 – Statia – Statia Bld Lacul Tei

Autoturism personal – Multe Parcari gratuite in Parcarea cladirii de birouri ISPE

 

 

 

Documente necesare la înscriere:

Copie CI si certificat de naștere

Competente dobandite în urma participării la curs:

Realizarea unei analize economico-financiare

Formator:

Specialist în scrierea, implementarea și evaluarea de proiecte finantate prin fonduri nerambursabile. (>10 ani experienta).

Doctor în economie.

Evaluator – expert cooptat pt diferite Autoritati de Management pt POC, POCU, etc.

Cuprins seminar:

  1. Normele legislative nationale si europene;
  2. Etapele realizarii analizei cost-beneficiu;
  3. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor;
  4. Analiza optiunilor;
  5. Analiza financiară (Costuri de investiţie totale, Costuri de operare şi venituri totale, Rentabilitatea financiară a investiţiei,  Surse de finanţare,  Sustenabilitatea financiară, Rentabilitatea financiară a capitalului);
  6. Analiza economica (Transformarea preţurilor de piaţă în preţuri contabile, Monetizarea impacturilor neeconomice,  Includerea efectelor indirecte, Actualizarea socială, Calcularea indicatorilor de performanţă economică);
  7. Analiza de senzitivitate;
  8. Analiza de riscuri (Analiza de senzitivitate, Distribuţiile de probabilitate ale variabilelor critice, Analiza de risc, Evaluarea nivelurilor acceptabile de risc, Prevenirea riscurilor);
  9. Alte analize (Analiza cost-eficacitate, Analiza multicriterială, Analiza impactului economic);
  10. Greseli frecvente in realizarea analizei cost-beneficiu;

IMPORTANT! Cursantii vor primi studii de caz din urmatoarele domenii (dupa caz, in functie de nevoile personalizate ale fiecarui participant la curs:

 1. INVESTIŢIE ÎNTR-O AUTOSTRADĂ (Introducere, Previziuni de trafic, Costuri de investiţie, Analiza economică, Analiza scenariului, Evaluarea riscului, Analiză financiară);
 2. INVESTIŢII ÎN CALEA FERATĂ (Introducere, Analiza de trafic, Costuri de investiţie, Analiza economică, Analiza scenariilor, Analiza de risc, Analiza financiară);
 3. INVESTIŢIE ÎNTR-UN INCINERATOR CU RECUPERARE DE ENERGIE (Definirea proiectului şi analiza opţiunilor,  Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc);

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.