Tinerii NEET’S pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Sud-Muntenia

POCU

Proiectul “Dezvoltare Durabilă pentru Tinerii NEET’S = Tinerii NEET’S pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Sud-Muntenia”  este finanțat în cadrul POCU 2014-2020:

 

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”;

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;

Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”;

Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;

Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementează proiectul alături de Partenerii:
P1: CONSULTING & PROTECTION S.R.L

P2: ASOCIATIA “DE MÂINE, ÎMPREUNA!”

    1. Perioada de implementare: 14 NOIEMBRIE 2022 – 31 DECEMBRIE 2022
    2. Valoarea totală a proiectului: 5.043.160,62 lei
    3. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.928.439,20 lei
    4. Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4.372.023,23 lei

 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Sprijin oferit către 372 tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, cu accent pe certificarea lor în vederea integrării și dezvoltării durabile pe piața muncii a 164 dintre aceștia, inclusiv, prin ocuparea pe cont propriu în cadrul a 9 firme inființate pentru 9 antreprenori dintre ei, de-a lungul a 18 luni.

O.S.1: Informarea si constientizarea a 372 Tineri NEETs asupra importantei inregistrarii si profilarii la SPO in vederea beneficierii de sprijin pentru certificarea acestora si angajarii a 164 dintre ei, in termen de maxim 18 luni;

O.S.2: Formarea profesionala si/sau evaluarea si certificarea a 372 Tineri NEETs la nivelul Regiunii Sud-Muntenia in decurs de 12 luni;

O.S.3: Medierea muncii a 372 Tineri NEETs in vederea identificarii locurilor de munca corespunzatoare competentelor fiecaruia, cu scopul ocuparii durabile a 169 dintre acestia, inclusiv, a ocuparii pe cont propriu pentru 9 dintre acestia, pe parcursul a 14 luni;

O.S.4: Monitorizarea ocuparii pe cont propriu a 9 Tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, de-a lungul a 18 luni;

O.S.5: Formarea profesionala continua in antreprenoriat la incetarea calitatii de participant, pentru 100 Tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, de-a lungul a 3 luni;

Grupul țintă al proiectului (Tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Muntenia inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apatinand minoritatii roma) este definit clar si cuantificat, in relatie cu analiza de nevoi si resursele din cadrul proiectului.

Astfel, GRUPUL ȚINTĂ din proiectul “Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Sud-Muntenia” va fi format din 372 tineri NEETs care nu sunt in ocupare, educatie sau formare la momentul intrarii in proiect, din care:

– 30% – tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane;

– 21% tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural: 41 persoane;

– 11% tineri NEETs de etnie roma: 79 persoane;

indicator proiect
indicator proiect
indicator proiect
indicator proiect
indicator proiect
indicator proiect

Indicatori prestabiliți de realizare

Indicatori prestabiliti de realizare

Mijloace de informare:

Beneficiar: Expert Business Center SRL

www.expertinbusiness.ro

 

Date de contact:

E-mail: teodorascu@expertinbusiness.ro

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA !

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.