Expert Business Center a obtinut 1 mil euro fonduri europene pentru ULBS in anul 2020

2020: Expert Business Center SRL a realizat proiectul in vederea obtinerii de fonduri europene in cadrul POCU 2014-2020 pentru UNIVERSITATEA ,, LUCIAN BLAGA ” DIN SIBIU.  
Denumire proiect:   “EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studentii ULBS” ID 131571.
Val. Totala eligibila: 4.741.792,15 lei

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *