Expert Business Center a obținut în 2020 fonduri europene pentru SDEETS

SOCIETATEA-DE-DISTRIBUTIE-A-ENERGIEI-ELECTRICE-TRANSILVANIA-SUD-S

2020:  Expert Business Center SRL a realizat proiectul în vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) pt ID 136037 – Solicitant: SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A.

Denumire proiect:  “EPIC- Eficienta, Performanta, Inovare, Competitivitate prin formare la locul de munca”

Val. Totala eligibilă:  1.331.996,60 lei.

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.
Prioritatea de investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare.
Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Romania profesionala – Întreprinderi competitive AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8

 

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.