Programul Operational Regional 2014-2020

AM POR a lansat spre dezbatere publica Ghidul General al POR 2014-2020. 

Mentionam ca documentul mai poate suferi modificari in urma finalizarii procedurii de consultare si aprobare a programului la nivelul Comisiei Europene!

 AXE PRIORITARE:

Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii/ promovarea spiritului antreprenorial, in special, prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – GHID CONSULTATIV PANA PE 30 AUGUST 2015. 

1. Prioritate de investitii: Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Obiectiv specific:  consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale, crearea, modernizare, extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente).

Tipuri de proiecte: constructia/ modernizarea și extinderea spatiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale si necorporale, crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente etc

Categorii de beneficiari:  Microintreprinderi cu istoric de minim 1 an,  incubatoare, acceleratoare de afaceri,

2. Prioritate de investiții: Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specific : Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Tipuri de proiecte:  construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale etc.

Categorii de beneficiari: IMM-uri, asociatiile mediului de afaceri (pentru internationalizare)

Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Axa prioritara 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Axa prioritara 7 –  Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului

Axa prioritara 8 –  Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale

Prioritate de investitii: Investitiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale

Obiectiv specific:  

 • Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate
 • Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Tipuri de proiecte:

 • constructie/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unitati de primiri urgente
 • constructia/ dotarea spitalelor de urgenta regionale
 • reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosociala, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
 • constructie/reabilitare/ modernizare de locuinte de tip familial, apartamente de tip familial, locuinte protejate etc.

Categorii de beneficiari:  

 • Unitati administrativ Teritoriale (APL)
 • parteneriate intre acestea si Ministerul Sanatatii
 • Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii

Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate  din mediul urban

Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale

Axa prioritara 11 – Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara

Axa prioritara 12 – Asistenta Tehnica

Noutati privind programul perioada 2014-2020:

 • buget alocat – 8,25 miliarde de euro, cu 77% mai mare fata de POR 2007-2013;
 • programul va fi structurat pe 12 axe prioritare;Tipuri noi de investitii vor primi finantare:
 • pentru mediul urban au fost alocati 4,8 miliarde de euro, pentru: masuri pentru transportul urban (piste de bicilisti, mijloace de transport in comun, in special ecologice), reabilitare terenuri abandonate, actiuni integrate pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate, cladiri pentru activitati educative, culturale si recreative, zone verzi (in special zonele verzi de mici dimensiuni, inclusiv cele din jurul blocurilor), infrastructura de educatie (constructie, reabilitare, modernizare de crese, gradinite, licee tehnologice, scoli profesionale si tehnice), reabilitare de cladiri publice, investitii in iluminatul public.
 • fonduri mai mari pentru infrastructura de educatie, inclusiv pentru zona rurala – beneficiari 115 mii de persoane.
 • 638 milioane de euro pentru infrastructura de sanatate. Se vor da bani europeni pentru constructie, reabilitare, modernizare centre comunitare integrate socio-medical, spitale judetene, modernizare, infrastructura pentru ambulatorii, infrastructura de primiri urgente, UPU-ri. Rezultate asteptate: 3 spitale regionale construite, 315 unitati medicale reabilitate, extinse, modernizate si cel putin 500 de mii de persoane care sa beneficieze de infrastructura de sanatate moderna.
 • fonduri pentru cadastru, in valoare de 312 milioane de euro. Se va realiza cadastrul general pentru 793 de localitati rurale din Romania, deci numai localitati rurale prin POR insa numai un singur proiect depus de Agentia Nationala de Cadastru!
 • 206 milioane de euro sunt alocate pentru centrele de transfer tehnologic. Solicitanti eligibili: firme, institutii, structuri care au in vedere sa devina, practic, legatura dintre IMM-uri si zona de cercetare-inovare. Se va pune accentul pe afaceri mai competitive si pe sprijinirea IMM-urilor. Beneficiari – 60 de entitati de transfer tehnologic.
 • 119 milioane de euro sunt fondurile alocate pentru turism – se va finanta doar infrastructura publica de turism pentru statiunile turistice, in special cele balneare, precum si in Delta Dunarii. Autoritatile locale vor depune proiecte care vor avea sustinerea mediului de afaceri din turism.
 • IMM-urile care au activitate in domeniul turismului vor putea depune proiecte si au la dispozitie 877 milioane de euro.
 • vor fi doua noi tipuri instrumente financiare – asigurarea unor garantii de pana la 80% din garantia solicitata de banca prin POR si finantarea unei dobanzi subventionate, o dobanda care sa fie mai mica decat dobanda pietei. Bugetul alocat este de 200-250 de milioane de euro.
 • se va realiza investitia teritoriala integrata in Delta Dunarii. Bugetul alocat este de 1,3 miliarde de euro, din care, in cadrul POR, e suma de 411 milioane de euro pentru proiecte privind conservarea biodiversitatii, transportul intermodal, apa, canalizare si diguri, acvaculturi, agricultura, infrastructura turistica, masuri pentru IMM-uri, infrastructura de sanatate, infrastructura sociala, educationala si infrastructura rutiera, conservarea si restaurarea patrimoniului cultural, eficienta energetica in cladirile publice, cele rezidentiale, precum si iluminatul public, masuri de mobilitate urbana si, foarte important, sumele pentru cercetare si dezvoltare.
 • Strategia Dunarii este un program nou prin care se doreste transformarea acestei regiuni intr-una competitiva si prospera. Zona riverana Dunarii din Romania va beneficia de fonduri alocate de aproape 500 de milioane de euro pentru cele 12 judete riverane Dunarii.
 • se reduce numarul de documente necesare pentru depunerea cererii de finantare. Va fi acordat un punctaj suplimentar pentru proiectele care sunt deja intr-o faza avansata a pregatirii, precum si pentru cele care sunt complementare cu alte programe operationale.
 • contractul de finantare se realizeaza numai pe baza studiului de fezabilitate sau pe baza documentelor. Se vor scoate la licitatie proiecte cu executie pentru a scurta si mai mult termenul de implementare efectiv.
 • se va scurta perioada de evaluare si selectie iar vizita la fata locului se va realiza mult mai devreme, in faza de evaluare tehnica.

Data estimata de aprobare a programului: IUNIE 2015. – Moment in care echipa EBC formata din experti in scrierea, implementarea si evaluarea a sute de proiecte va sta la dispozitie in vederea scrierii proiectului pt ca in septembrie sa il depunem!

Data estimata lansare apeluri proiecte: SEPTEMBRIE 2015.

Pentru informatii suplimentare, puteti sa ne contactati la nr de telefon 0737364367 sau adresa de e-mail office@expertinbusiness.ro

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.